Renyum Nedir? Renyum Elementinin Özellikleri

0
Advertisement

Renyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Renyum elementi ile ilgili bilgi.

RenyumPeriyodik cetvelin 7B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Doğada ender olarak bulunan bir metaldir. 1925’de bulundu. -1,2,3,4,5,6,7 değerlik alabilen bir metaldir. Özdirenci yüksek ve elektron yayma gücü çok fazladır.

Sembolü: Re
Atom Numarası: 75
Atom Ağırlığı: 186,2
Elemet serisi: Geçiş Metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Parlak Beyaz

Renyum kimyasal bakımdan manganeze benzer. 250 derecede oksitlenir, halojenlerle birleşir, nitrit ve sülfirik asitlerden etkilenir. Oksitleri arasında en önemlileri, renik anhidrit (ReO3) ile perrenik anhidrittir (Re2O7); bunlara da renat ve perrenat adı verilen tuzlar karşılık düşer. Potasyum permanganata benzeyen potasyum perranat (KReO4) suda az eriyen renksiz bir tuzdur. Üretimi ve uygulamaları son yıllarda büyük artış gösteren renyum, ergime noktası çok yüksek, mekanik ve elektrik özellikleri çok ilgi çekici olduğundan, ateşe dayanıklı alaşımların yapımında çok kullanılır. Tungsten ve molibden alaşımlarının özelliklerini iyileştirmekte yararlanılır. Kütle spektograflarının fitilleri genellikle renyumdan yapılır. Renyum mobilden alaşımlar 10 K sıcaklıkta üstün iletkenlik gösterir. Renyum ayrıca elektrik kontaklarının yapımında da kullanılır. Re-W termoçiftleri 2200 dereceye kadar sıcaklıkları ölçmekte kullanılır. Renyum katalizörler kimyasal maddelerin hidrojenesyanonunda, hidrokrakingte ve olefinlerin parçalanmasında kullanılır. Bu katalizörler azot, kükürt ve fosfor gibi katalizör ehirlerine karşı çok dayanıklıdır.

Advertisement

Leave A Reply