Rhône Nehri Nerededir?

0
Advertisement

Rhône Nehri (ırmağı) nerededir? Rhône Nehri nereden doğar, nereye dökülür, uzunluğu, özellikleri nelerdir? Rhône Nehri hakkında bilgi.

rhone-nehriRhône Nehri (Irmağı); İsviçre ve Fransa’ da ırmaktır. Uzunluğu 813 km.

Bern Alpleri’nde Rhone Buzulu’ndan doğar. 170 km boyunca Pennine-Lepontine Alpleri ile Bern Alpleri arasındaki dar bir vadiden akar ve Cenevre Gölü’ne katılır. Cenevre Gölü’nün güneybatı ayağından çıkarak Fransa topraklarına geçer, Lyon Kenti’ne kadar (175 km) büklümler çizerek Jura Alpleri’ni aşar. Lyon’da Doğu Fransa’da Langres Yaylası’ndan güneye inen Saone ile birleşir. Bu noktadan başlayarak 320 km’sini Saone’nun sürekli güney doğrultusunda Massif Central ile Alp etekleri arasında akışını sürdürür. Massif Central’dan doğan bazı küçük ırmaklarla Alpler’den doğan İşer, Durance vb büyük ırmakları alır. Bu kesimde, vadiyi parçalayan alçak dağ sıralarıyla karşılaşır. Avignon, Tarascon, Arles kentlerini geçtikten sonra geniş bir delta oluşturarak Lyon Körfezi’ne dökülür. Deltada, Akdeniz’e açılan birçok kanala ayrılır. Lyon’un aşağısında yapılan bir dizi baraj, ırmak ulaşımına olanak sağlarken hidroelektrik santrallar, ülke ve Batı Avrupa için büyük önem taşıyan enerji gereksinimini sağlar. Aşağı çığırında, doğusunda Marsilya’ya batısında Garonne’a kanallarla bağlanan ırmağın, ağzından içeriye doğru 480 km’lik bölümü ulaşıma elverişlidir.


Leave A Reply