Roma İmparatoru Augustus Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İlk Roma imparatoru Augustus hakkında bilgi. Augustus hayatı ve başarıları.

augustusAUGUSTUS (M.Ö.63 – M.S.14)

Roma İmparatorlarının en ünlülerinden biridir. Asıl adı Gaius Sezar Octavianus’tu. “Augustus” (Ulu) unvanı kendisine Roma Senatosu tarafından serilmiştir. Önce “Octavius” adı altında tanınan Augustus Roma’ da doğdu. Senato üyesi Gaius Octavius’un oğlu, İulius Sezar’ın yeğenidir.

Augustus on sekiz yaşındayken Sezar onu kendine manevi evlat ve yegane varis olarak kabul etti. O sıralarda, Sezar İspanya’daydı. Augustus oraya, onun yanına gitti. Sonra Parth’lara karşı bir sefer hazırlamak üzere İllyria’daki kıtaların yanına gönderildi. Augustus velinimeti olan Sezar’ın ölümünü orada öğrendi. Bunun üzerine hemen Roma’ya döndü.

O zaman Roma’da konsül bulunan Marcus Antonius kendisini Sezar’ın siyasi varisi olarak göstermişti. Gerçekte Sezar’ın manevi evladı Augustus’tu. Bu bakımdan, Augustus bu hakkın kendisine ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Antonius’la araları açıldı. Roma Senatosunun üyeleri Antonius’u sevmiyorlardı. Üstelik Cicero gibi çok kuvvetli bir hatip de bu husumeti destekliyor ve körüklüyordu.

Augustus o zamanlar on dokuzunda, zayıf, soluk benizli bir delikanlıydı. Askerlik kabiliyeti orta idi. Yalnız bütün bunların yanında, sırtını büyük bir kuvvete dayamış bulunuyordu: Sezar onu resmen varis ilan etmişti.

Advertisement

M. Ö. 43’te Augustus, Mutina savaşında Antonius’a karşı çarpıştı, fakat yenildi. Bu yenilgi üzerine Senato kendisine yüz çevirince Augustus, Antonius’la barıştı. Aralarına Lepidus’u da alarak İkinci Triumviratus’u kurdular. Bu üçlü birliğin kurucuları doğu bölgesinde hala cumhuriyet taraftarı olan ve başında Brütüs ile Cassius bulunan orduyu Makedonya’da yendiler. Philippi’de iki savaş oldu. Cassius ilk savaşta, Brütüs da ikincisinde öldüler.

Doğuda kalan Antonius, Kleopatra’ya karşı duyduğu aşırı ihtirası yüzünden, şahsiyetini kaybetmeye başlamıştı. Roma’nın hem şerefi hem de emniyetiyle oynuyordu. Triumviratus’un beş yılı dolmuş bulunuyordu. Bu süre sonunda Antonius’un yetkilerinin devamı hususunda yeni bir karar alınmadı. Senato adına Augustus’un açacağı savaşa milli bir hüviyet vermek üzere doğrudan doğruya Kleopatra’ ya karşı açıldı. Mısır Kraliçesinin deniz savaşlarındaki bilgisizliği ve yetersizliği yüzünden Antonius Aktion’da bozguna uğradı, savaşı kaybedince de kendini öldürdü. Öte yandan, Kleopatra, bu savaşı kazanan kahramanı cazibesiyle tesiri altına almaya çalıştıysa da başarı elde edemeyince o da kendi eliyle hayatına son verdi. Artık Augustus dünyanın tek hakimi kalmıştı.

İç savaşlardan bıkkınlık getirmiş olan Roma sulh ve sükun istiyordu. Augustus bunu sağladı. İanus tapınağını kapadı. İdare düzenini yavaş yavaş imparatorluğa çevirdi. Görünüşte hükümet şekli değişmemişti; yalnız, önceleri birçok kimse tarafından paylaşılan iktidar unsurlarını Augustus şimdi kendi elinde toplamıştı. Augustus unvanı da kendisine işte bu sırada verildi. Aynı zamanda, bütün silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Augustus “imparator” ilan edildi. Bundan sonra Augustus her yıl yeniden konsül seçildi. M. Ö. 12 yılında başrahip oldu.

Augustus becerikli bir insandı. Roma’nın gelişmesinde çalışkanlığı ve yumuşak karakteri büyük rol oynamıştır. Onun zamanında büyük devrimler yapıldı. Eski Roma’nın çehresi baştan aşağı değişti. Augustus tuğla evlerden meydana gelmiş bir şehri mermerden bir şehir haline getirmekle övünmüştür. Sanat ve edebiyat onun zamanında en parlak devirlerinden birini yaşadı.

Augustus’un yaptığı işler hakkındaki bilgi, Ankara’daki Augustus Tapınağı duvarlarınch bulunmuştur. “Monumentum Ancyranum” (Ankara Anıtı) adı ile anılan bu belge Augustus tarafından yetmiş altı yaşındayken kaleme alınmış ve imparatorun ölümünden sonra Senatoda Tibreius tarafından okunmuştur.

Advertisement


Leave A Reply