Rüzgar (Yel) İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Yel Geçen

0
Advertisement

İçinde Rüzgar, yel kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Rüzgar hakkında atasözleri ve anlamları.

Rüzgar İle İlgili Atasözleri

Rüzgar İle İlgili Atasözleri

 • *** hangi rüzgâr attı?
  bir yere uzun süre uğramamışken beklenmedik bir zamanda gelenlere sitem yollu söylenen bir söz.
 • *** her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez
  olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.
 • *** rüzgâr eken fırtına biçer
  herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tepkilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar.
 • *** rüzgâr esemeyince yaprak oynamaz (dal kımıldamaz)
  her durumu meydana getiren bir etken vardır.
 • *** rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür
  bilgi, beceri, fizikî güç gibi yönlerden kendisinden üstün olanlarla mücadeleye giren bir kimse bu mücadelede yenik düşer, birtakım kayıplara uğrar.
 • *** rüzgârın önüne düşmeyen, yorulur
  genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.
 • *** rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu
  rüzgârlı havada kuytu bir yer, yağmurlu bir havada da uyku tercih edilir.
 • *** ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer
  güzel insanlar her yerde ilgi çekerler, her zaman onların sözü kabul edilir.
 • *** ağır yongayı yel kaldırmaz
  ağırbaşlı kimseye ufak tefek olaylar etki edemez, zarar veremez.
 • *** alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  insan kendi durumuna göre bir yaşam tarzı benimsemeli, arkadaşlarını da ona göre seçmelidir.
*** Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.
 • *** baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
  kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.
 • *** baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır
  kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.
 • *** dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için
  yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.
 • *** derede tarla sel için, tepede harman yel için
  elden çıkarmak istemediğimiz şeyleri tehlikeye açık durumlardan uzak tutmalıyız.
 • *** el el ile, değirmen yel ile
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • *** harman yel ile, düğün el ile
  her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.
 • *** olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş
  şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.
 • *** sel ile gelen yel ile gider
  emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.
 • *** tembele dediler “kapını ört”, dedi “yel eser örter”
  tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgârdan bekler.
 • *** yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır
  hoppa züppe kimseler, hiçbir yerde barınamazlar; ağırbaşlı olanları kimse tedirgin edemez.
 • *** yel gibi gelen sel gibi gider
  emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.
 • *** yel kayadan ne koparır (alır, anlar, aparır)
  sağlam karakterli kişiler, sağlam temele dayanan işler önemsiz etkilerle sarsılmaz.
 • *** yel üfürdü, sel (su) götürdü
  mal birdenbire ve sebepsiz ortadan yok oluverdi.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply