Sabırla Koruk Helva Olur, Dut Yaprağı Atlas Atasözünün Anlamı Açıklaması

0
Advertisement

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas ne demektir? Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas atasözünün anlamı, açıklaması

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas:

Atasözünün Anlamı: sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır.

Sabırla Koruk Helva Olur, Dut Yaprağı Atlas

Kaynak: pexels.com

ANAFİKİR :

Bu atasözünün ana teması sabretmektir. Yani hiç olmayacak gibi gözüken işler dahi büyük bir sabır gerektirebilir ki bu sabretme süresinin sonunda dünyada yapamayacağınız bir işin olmayacağını anlatan bir atasözüdür.

Herkes bir şeyler bekler. İşinizin istediğinizin olması için uygun zamanın gelmesi gerekmektedir ki bu zamanı beklemek sabır gerektirmektedir. Nasıl ki bahar ayı gelmeden çiçek açmaz açsa dahi kuruyup gidiyorsa zamanı gelmeden hiçbir şeye kalkışmamak düşünceli olup sebaat etmek gerekmektedir. Daha çok gençler için söylenen bir atasözümüzdür.

Özellikle insanın karakterinin oturması içinde bir zamanın geçmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihi incelenecek olursa özellikle bilim alanında ki gelişmelerde rol alan nice bilim insanının aslında büyük bir sabır gösterdiklerini ve defalarca deneyler yaparak yıllarını vererek başarılara ulaştıkları görülmektedir. Genellikle bu bilim insanlarının başarılı oldukları döneme ait fotoğraflarına dahi dikkat edilecek olursa hemen hemen tamamının orta yaş ve üzeri oldukları rahatlıkla gözlemlenecektir.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas Hakkında Kompozisyon

Sabır, en güç ve karanlık günlerde esenlik ve kurtuluşa uzanan bir umut ışığıdır. Yeter ki kişi bu ışığı ruhunda bulabilsin. Maksada aceleyle değil sabırla erişilebileceğini söyleyen Mevlâna, bunu kendince şöyle yorumlar: «Ümitsizliklerden sonra nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var. Sabır gamdan kurtulmak için bir anahtardır.»

Advertisement

Bazıları sabrı zorluklar karşısında acizlik duymak, kendilerini olayların akışına tam bir teslimiyetle bırakmak sanırlar. Oysa, yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi sabır, temelinde büyük bir güç taşıyan ruh olgunluğu, erdemi oluşturan bir temel taşıdır. Hele «zaman»la birleşti mi. La Fontaine’in deyişiyle «öfkeden daha yaman bir güç» haline gelir. Öyle ki onunla imkânsızlıklar aşılır, yeni yeni çareler bulunur.

Sabır bir ruh olgunluğudur dedik. Bu, öyle bir olgunluktur ki, katlanması zordur ama ruhun kendi kendisini yenilemesini sağlar. Bu dönemde kişi, kendini manen kurtarır, kuvvetli kılar. Büyük, küçük olağan veya olağanüstü hazırlanan herşeyde sabrın büyük bir rolü vardır. Ağızlarda söylendiği gibi sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yeter ki sabretmesini bilelim.


Leave A Reply