Sağırlık Nedir? Sağırlık Nedenleri

0
Advertisement

Sağırlık nedir? Sağırlığın belirtileri ve sebepleri nelerdir? Sağırlık tedavisi, sağırlık hakkında bilgi.

sagirlik-1Sağırlık; Bir insanın sesleri kısmen, ya da tamamen duyamaması haline sağırlık denir. Bu durum bir tek kulakta da olabilir, her iki kulakta birden de olabilir. Sağırlık ya duyu organı olan kulaktaki, ya da seslerin değerlendirilmesinde rol oynıyan beyin ve sinir yolundaki bir bozukluktan ileri gelir. Bu bakımdan, sağırlıkları iki kısımda inceleyebiliriz:

1 — İletici kısımdaki (orta ve dış kulaktaki) bir bozukluktan ileri gelen sağırlıklar;
2 — Alıcı kısımdaki (iç kulak, işitme siniri, beyindeki işitme merkezlerindeki) bozukluklardan ileri gelen sağırlıklar.

Orta ve Dış Kulak Sağırlıkları

Dış kulak yolunun doğuştan olu-şamamasmdan, ya da kir tıkacı, ur, yabancı cisimlerle tıkanmasından ileri gelen ağır işitme halidir; kulak yolunun açılmasiyle sağırlık ortadan kaldırılabilir.

Kulak zarının, orta kulak iltihabından dolayı, ya da her hangi bir cisimle delinmesinden dolayı meydana gelen sağırlıktır, zardaki deliğin kapanması ile iyileşir.

Advertisement

Nezle, yutak iltihabı gibi hastalıklar sırasında östaki borusunun tıkanması sonucu orta kulaktaki hava basıncı ile dışarıdaki hava basıncı arasındaki dengesizlikten ileri gelme bir sağırlık daha vardır ki, hastanın kendisinin genzinde yaptığı hava basıncı yardımiyle, ya da östaki borusunun ağzından hava üfürmek suretiyle borunun açılması sağlanırsa kolayca iyileşir. Orta kulak iltihabında bir yıpranma meydana gelmemişse tedaviden sonra sağırlık görülmez, yıpranma olmuşsa bunun derecesine göre az çok bir sağırlık kalır.

Orta kulaktaki kemikçiklerin sonuncusu olan üzengi kemiğinin iç kulakla birleştiği yerde görülen kireçlenmeye bağlı sağırlıkta hastalık süratle ilerler. Son zamanlara kadar bu hastalığın tedavisi imkânsızken, ince cerrahlığın ilerlemesiyle, ameliyatlar yapılarak işitme elde edilmektedir.

Alıcı Kısım Sağırlıkları

Doğuştan, sinirlerdeki bozukluklardan ileri gelme sağırlıklar en önemlileridir. Bu durum iç kulaktaki doğuştan bir yapı bozukluğuna bağlı olabileceği gibi, doğum sırasında, hele forsepsi kullanırken kulakta meydana gelen bozukluklardan, gebeliğin ilk üç ayında annenin çiçek hastalığına tutulmasından, ya da kinin almasından, anne-baba arasında kandaki Rh faktörü uyuşmazlığından, çocuğun doğum sırasında fazla oksijensiz kalmasından da ileri gelebilir. Çoğunlukla her iki kulak da duymaz. Bu sağırlığın tedavisi imkânsızdır.

Ateşli hastalıklardan da sağırlık olur. Çoğu zaman çocukluk sıralarında, bazan daha sonraki yaşlarda geçirilen tifo, zatürree, kızıl, kızamık gibi ateşli hastalıklarda görülen bu sağırlıkta ileri derecede işitme kaybı olur. Birkaç ay sonra sağırlık azalırsa da yerleşir kalır. Çoğunlukla iki kulak da duymaz.

İlâçlardan ilerigelen zehirlenmeler de sinirleri bozarak sağırlık yapar. Bu arada kinin, bazan salisilatlar, streptomisin aşırı derecede kullanılırsa bu gibi sağırlıklara yol açabilir. İlâcın kesilmesinden sonra işitme kısmen geri gelebilir.

Advertisement

Soyaçekimden ilerigelen sağırlıklar da vardır. Bu cins sağırlık çocukluğun sonunda, ya da gençliğin ilk yıllarında başlar, gittikçe ilerler. Tedavisi imkânsızdır. Bu sağırlığın sebebi anlaşılamamıştır.

Bunlardan başka kafa kırıklarında, beyin sarsıntılarında, gerek işitme sinirinin, gerek işitme merkezinin yıpranmasından da sağırlık olur. Orta kulaktaki bir iltihabın beyin zarlarına atlamasından ileri gelen menenjitler, ayrıca beyin urları alıcı sisteme bağlı sağırlıklara yol açabilir. Yaşlılarda görülen ilerleyici yaşlılık sağırlığı da alıcı sistemle bir sağırlıktır.

Sağırlığın Tedavisi

İletici sisteme (orta ve dış kulağa) bağlı sağırlıkların tedavisi oldukça daha kolaydır. Sebebin ortadan kaldırılmasıyla, ya da ameliyatla, işitme duyusu, az da olsa, yeniden elde edilebilir. Alıcı sistemle (iç kulakla, sinirlerle, beyinle ilgili) sağırlıkların tedavisi hemen hemen yok gibidir. Yalnız, sağırlık iç kulaktaki bir iltihaptan, geçici bir bozukluktan ileri geliyorsa iyi edilebilir.

İşitme duyusunun bir kısmım kaybetmiş olanlar, sesleri daha iyi duyabilmek için, ufaltılmış mikrofon-hoparlör cihazlarını kullanabilirler. Bu cihazlar çeşitli tiptedir, bir kısmının mikrofonu cepti, hoparlörü kulakta, bir kısmının ise gerek mikrofonu, gerek hoparlörü gözlük sapındadır; kadınlar için saça toka şeklinde takılanları, kulak arkasına konulanları da yapılmıştır.


Leave A Reply