Saman Altından Su Yürütmek Ne Demektir? Deyimin Anlamı Hikayesi Cümleler

0

Saman Altından Su Yürütmek ne demek? Saman Altından Su Yürütmek deyiminin hikayesi, anlamı, Saman Altından Su Yürütmek ile ilgili örnek cümleler.

Saman Altından Su Yürütmek

“Saman Altından Su Yürütmek Anlamı”

Belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Saman Altından Su Yürütmek

Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Hikayesi

Vaktiyle köyün birinde akan bir kaynak suyu varmış. Köylü bu sudan hem içermiş hem de bahçesini, tarlasını sularmış. Tabi herkesin tarlasını aynı anda sulaması mümkün değilmiş. Bunun için muhtar ve köy meclisi herkese bir sıra vermiş.

Köylü içinde açıkgözün biri su kaynağından bahçesine gizli bir ark açmış. Kimse görmesin diye de üzerini samanla örtmüş. Yaz günlerinde köylünün bahçesi solgun dururken bu adamın bahçesi yemyeşilmiş.

Bu durum köylünün gözünden kaçmamış tabi. Biri: “Bu işte bir bit yeniği var.” demiş ve gizlice bahçeyi kolaçan etmiş. Üzeri samanla örtülü su arkını bulunca: “Şuna bak, saman altından nasıl da su yürütüyormuş.” demiş.

Sonra da bütün köylüye yapılan bu haksızlığı kabul edemeyen adam, durumdan muhtarı haberdar etmiş. Kaçak su arkı kapatılarak haksızlık ortadan kaldırılmış.

Bu deyim, başkalarına fark ettirmeden, çıkar sağlamak için gizlice iş yapmak anlamında kullanılmaktadır.


Köyün birinde tarlaları ve sebze bahçeleri sulayan büyük bir su arkı, arazinin ortasından akarmış. Köy ihtiyar heyeti tarafından yapılan sıraya göre herkes arkın suyunu kullanırmış.

Ancak uyanık geçinen köylünün biri aldığı sıra ile yetinmeyerek hile yoluna başvurmuş. Her zaman kullandığı kanaldan başka, geceleri kazarak bir su kanalı daha açmış. Kanalın üzerini taşlarla kiremit ve tahtalarla boydan boya kapatarak üstünü toprak ve çimenle araziye uydurmuş. Suçunu daha da gizlemek için yeni kanalın üstüne arabalar dolusu saman ve ot yığarak küçük bir tepecik haline getirmiş. Hem kendi sırası gelince suyu kullanır, hem de bu yeni kanaldan fazladan su kullanırmış. Yaz ortasında herkesin bahçe ve bostanı susuzluktan kavrulurken, bu açıkgözün kocaman bostan havuzu daima dolu dururmuş. Durumdan şüphelenen komşuları hileyi anlamışlar ve köy ihtiyar heyeti saman yığınlarını dağıtarak gizli su kanalını ortaya çıkarmışlar.

Bu deyim, başkalarına sezdirmeden gizlice iş gören, menfaatini kollayan insanlar için kullanılır.

Saman Altından Su Yürütmek İle İlgili Cümleler

  • *** Saman altından su yürütüp kimsenin haberi olmadan bu iş yerini kurmuş.
  • *** Saman altından su yürüten bir tipti, karısının haberi olmadan evi satmış, parasını yemişti.
  • *** Kız saman altından su yürütüp oğlanla evlilik kararı almış.
  • *** Senin bu yaptığın saman altından su yürütmektir, insanlardan gizlice nasıl yaptın şaşırıyorum.

Leave A Reply