Sanat Nedir? – Sözlük Anlamı

4

Sanat ne anlama gelir? Sanat kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
“Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.” – T. Buğra
2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
“İtiraf edelim ki dünkü halkımız henüz sanata karşı hazırlıklı olmadığı için çok büyük müşkülata maruz kalıyordu.” – A. H. Çelebi
3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
“Konuşma sanatı.”
4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
“Askerlik sanatı.”
5. Zanaat
sanatçı
Çeşitli iş kollarında veya sanat dallarında eğitim veren okul
Beti kullanmayan, nonfigüratif sanat
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
1. Özgün sanat eserlerinin kopyasını levha, blok vb. üzerine oyarak, çizerek basma sanatlarının tümü
2. Resim, yağlı boya, baskı sanatları
Gösteriye dayalı tiyatro, orta oyunu, dans vb. sanat dalları
Sanatsal etkinliklerde yol göstermek, yönlendirmek amacıyla görevlendirilmiş uzman kişi
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
“Sanat eserinin mimarı şüphesiz ki eseri için lüzumlu malzemenin en iyisini kullanmayı bilen kimsedir.” – A. H. Çelebi
Sanatı tutan, sanatı koruyan ve yaşatan (kimse)
“Sanatsever olarak tanıdığım bir tanıdıkla karşı karşıyayız.” – N. Cumalı
Advertisement
Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için temelde benzetme esasına dayalı söz ve manaya bağlı anlatım inceliği ve özelliği
Soyut gerçeği yansıtan sanat, abstre sanat
İçi doldurulmuş süs hayvanı maketi yapma sanatı
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
Belli bir siyasi ve toplumsal ideoloji doğrultusunda oluşturulan sanat
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türde yapılan estetik çalışmaların tümü, süslemecilik
Heykel, seramik gibi üç boyutlu olan sanatlar
Oyun, temsil, piyes, tiyatro, sahne sanatları
Süsleme sanatı
Soyut sanat
Sanat eserlerinin üretildiği veya sergilendiği yer
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri yer alan sanat, betili sanat
Endüstrinin türlü dallarına ve küçük el sanatları alanına bilgili, usta işçi ve teknisyen yetiştirmek amacını güden öğretim kurumu
“Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur.” – H. Taner
Sanat çevresinin oluşturduğu atmosfer
Kazanç düşünülmeden salt sanat kaygısıyla yapılan film
Doğanın görünen biçimlerini işleyen sanat, figüratif sanat
Temel özelliği sivrilik olan, XII. yüzyıldan sonra Rönesans’a kadar Avrupa’da gelişen sanat ve mimarlık üslubu
Ressamlık, oymacılık, heykelcilik, mimarlık vb. sanatlar, plastik sanatlar
El tezgâhlarında bir yardımcı araç kullanarak yapılan işlerin hepsi

4 yorum

  1. Gercekten cok hos ve aciklayici bilgiler var ben begendim 🙂 bundan sonra arastirmalarimi buradan yapabilirim

Leave A Reply