Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir Anlamı

0
Advertisement

Atatürk’ün Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir sözünün anlamı nedir, açıklaması, hakkında yazı.

Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir

SANATIN DEĞERİ

Sanat, güzellikleri kalıcı kılabilmek için başvurulan anlatım yollarından her birinin adıdır. «Bir duygu, tasarı ve güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü» diye de tanımlanabilir.

Sanatçılar, eserlerinde ulusların beğenisini yansıtırlar. Bir ülkedeki sanat eserlerine bakarak, insanların güzellik anlayışını öğrenebiliriz.

Sanat, uluslar arasında yakınlaşmalara yol açar. Sanatçılar, bir ülkenin dışarıdaki en iyi temsilcileridir. Mozart’ın doğduğu kent olan Altor şehrine her yıl binlerce turist gitmektedir. Ünlü bir sanatçının yaşadığı yeri görmek bile önemli sayılmaktadır. Sanatçılar, ülkelerini hem yurt dışında tanıtıyorlar, hem de turizm yoluyla döviz kazandırıyorlar.

Ülkemizde de bu tür sanat eserleri oluşturulmuş ve sanatçılar yaşamıştır. Hâlâ yaşayanları da vardır. Bir Mimar Sinan adı, sanat dünyasında önemli yer tutmaktadır. Yabancıların «Mavi Cami» adını verdikleri Sultan Ahmet Camiini görmek için Dünya’nın dört bir yanından insanlar gelir.

Advertisement

Bilim ve sanat arasında sıkı bir ilişki vardır. Olayların oluş nedenini teorik olarak ortaya koyan bilimdir. Onu pratiğe uygulayacak olan ise teknik ve sanattır. Küçük atölyelerden fabrikalara doğru gelişen el sanatları ülke ekonomisi için çok önemlidir. Bu durum, bir bakıma, sanatın fabrikaya uygulanmasıdır.

Sanatın ve sanatçının değerini çok iyi bilen Atatürk, onlara gereken değerin verilmesini istemiştir. Bir toplantı sırasında «Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz. Vekil de olabilirsiniz. Hatta reisicumhur olabilirsiniz. Ama sanatkâr olamazsınız. Bu çocukların kıymetini bilelim.» demiştir. Yetenekli çocuklarımızı Avrupa’ya sanat eğitimi için gönderen de, onları önemli görevlere getiren de Atatürk’tür.

Uygarlık savaşında etkin bir araç olan sanata bugün de gereken önem verilmeli ve sanatçılar korunmalıdır. Aksi halde hayat damarlarımızdan birini kendi ellerimizle koparmış oluruz.


Leave A Reply