Sarı İmparator (Huang Di) Hayatı

0
Advertisement

Sarı imparator olarak bilinen Huang di kimdir ve ne yapmıştır? Huangdi hayat hikayesi, biyografisi ve imparatorluğu hakkında bilgi.

Sarı İmparator (Huang Di)

Sarı İmparator (Huang Di); Eski Çin’in mitolojik imparatorlarından üçüncüsüdür. Aynı zamanda bir kültür kahramanı ve Taoculuğun koruyucu azizidir.

İÖ 2704’te doğduğu, İÖ 2697’de de imparator olduğu rivayet edilir. Efsanevi hükümdarlığı sırasında ilk kez ahşap evlerin, at arabalarının, gemilerin, ok ve yayın yapıldığına ve yazının bulunduğuna inanılır. Kendisinin de bugünkü Shanxi dolaylarında yapılan büyük bir savaşta “barbarları” yendiği ve bu zaferle bütün Huang Irmağı (Sarı Irmak) ovasında yaşayan kabilelerin önderi haline geldiği kabul edilir. Bazı efsanelere göre ise yönetim kurumlarına ve madeni para kullanımına öncülük etmiştir. Huang’ in karısının da ipekçiliği keşfettiği ve kadınlara ipekböceği yetiştirip ipekli kumaş dokumasını öğrettiği ileri sürülür.

Bazı eski kaynaklarda Huangdi’nin kusursuz bir bilgelik örneği, hükümdarlık döneminin de bir altın çağ olduğu yazılıdır. Düşünde gördüğü ideal ülkeyi ve bu ülkenin doğa yasaları ile uyumlu, huzurlu ve erdemli insanlarını örnek aldığı, Taoculuğun ilk yıllarında savunulanlara çok benzeyen bu erdemlerin kendi ülkesinde yeşerip serpilmesi için çalıştığı kabul edilir. Öldükten sonra da ölümsüzlüğe ulaştığına inanılır.

Advertisement

Leave A Reply