Şarlman (Charlemagne) Kimdir? Frank Kralı ve Karolenj İmparatoru

0
Advertisement

Şarlman (Charlemagne) kimdir? Şarlman hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar, kraliyeti hakkında bilgi.

Şarlman (Charlemagne)

Şarlman (Charlemagne)

Şarlman; Frank kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatorudur (MS 2 Nisan 742 – MS 28 Ocak 814, Aachen, Almanya). Hükümdarlık dönemi: Frank kralı (786-814). Latince adı “büyük kral” anlamına gelen Carolus Magnus’tur. I. Charles gerçek adıdır. Frank krallarından Kısa Pepin’in (719-768) oğludur. Babası 768’de ölünce kardeşi Carlomon ile birlikte tahta geçti. Kardeşi, Alsace, Bourgogne, Septinya ve Aktinya’nın bir bölümünü yönetiyordu. Charlemagne da Aktinya’ nın öteki bölümüyle Nevstria ve Avustrasia’nın yönetimini üstlendi.

Akitanya yüzünden kardeşlerin arası açıldı. Anlaşmazlık Carloman 711’de aniden ölünce son buldu. Charlemagne sınırlarını genişletmek için harekete geçti. Roma’yı işgal ederek papalığı tehdit eden Lombardların üzerine yürüdü. Lombard topraklarını Frank Krallığı’na katarak 5 Haziran 744’te Lombardia’da krallığını duyurdu. Bu arada yardımı karşılığında Papa’dan Kuzey İtalya’daki toprakların Frank Krallığı’na bağışlanmasını istedi. İsteği kabul edildi ve böylece Kuzey İtalyada Frank Krallığı’na katıldı. Charlemagne İtalya seferindeyken Saksonlar Aşağı Rhine Bölgesi’ne saldırınca, Saksonların üzerine yürüdü (772).

Bu dönemden başlayarak 30 yıl boyunca Saksonlar, Charlemagne ve Frank Krallığı için bir dert oldular. Charlemagne 775-777 arasında Saksonları Hristiyanlaştırmaya ve onları Frank Krallığı’ na bağlamaya çalıştı. 777’de Frank Krallığı’na bağlanmayı kabul eden Saksonlar, Widukind başkanlığında yeniden ayaklanınca, Charlemagne 4.500 Saksonu öldürterek toplu sürgünlere gönderdi. 772’den beri süren savaşlar 804’te Charlemagne’ın Saksonları denetim altına alması ve Bohemya’yı ele geçirmesiyle son buldu. Charlemagne İspanya’da Kordoba Emiri Abdurahman el-Gafiki’ye karşı ayaklanan Barcelona valisini desteklemek için 778’de Saragossa’yı kuşattıysa da Frank Ordusu, Roncesualles yakınlarında ağır bir yenilgiye uğradı.

Şarlman (Charlemagne)

Şarlman (Charlemagne)

Charlemagne, Frank Krallığı için bir tehlike olarak gördüğü Yukarı Tuna Bölgesi’ndeki Avarlara karşı da birçok sefer düzenledi (791, 795, 796). 805’te Avarları denetimine aldı; 799’da kendisine sığınan Papa III. Leo’yu Roma’ ya geri götürerek, güvenliğini sağladı. Bunu üzerine Papa 800 yılının yortusunda Charlemagne’ı Kutsal Roma-Germen İmparatoru olarak kutsadı. 812’de Bizans İmparatoru I. Mikhael, Aachen’e elçiler göndererek Charlemagne’ı imparator olarak tanıdığını bildirdi. Doğuda Abbasilerle de iyi ilişkiler kurarak doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkıda bulundu.

Şarlman (Charlemagne) Özellikleri

Charlemagne’ın askeri atılganlığı merkezileşmiş bir imparatorluğun kurulması sonucunu doğurdu ve Frankların o güne kadar bildiğinden çok daha karmaşık yeni bir yönetimin kurulması gerekli oldu. Charlemagne Aachen’de saray ve katedral yaptırarak yeni bir yönetim merkezi kurdu. Ölmeden önce oğlu Louis’e törenle imparatorluk tacını giydirdi. (Ekim 813). Batı Avrupa’ daki toprakların büyük bir bölümünü ele geçirerek güçlü bir merkezi yönetim kurdu, Hristiyanlığın yayılması ve pekişmesine ön ayak oldu. Kiliseyi ve feodal kurumlan kullanarak, Batı Avrupa’daki ekonomik, politik ve kültürel dağınıklığa son vermeye çalıştı.

Advertisement

Leave A Reply