Sayı Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Sayı ne anlama gelir? Sayı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet
“Bir, beş, yüz, birer sayıdır.”
2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha
“Derginin son sayısında yer alan yazıların tamamını okudum.”
3. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor
bir spor yarışmasında bir sporcu veya takımın kazandığı sayı bakımından
“Sayı hesabıyla bir galibiyeti bile öpüp de başımıza koyacaktık.” – H. Taner
1. çocuk oyunlarında “kısa bir süre için oyun dışıyım” anlamında kullanılan bir söz
2. çocuklar arasında bir işte şakaya yer verilmeyeceğini anlatan bir söz
“Alır mıydım? Sevinir miydim? Yoksa mızıkçılık eder, -Olmaz, sayım suyum yok. Siz birlik olup bana oyun ettiniz -mi derdim.” – H. Taner
“o kadar çok ki saymakla bitmez” anlamında kullanılan bir söz
Basit sayma ve hesap işleri yapmakta kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
Futbol vb. karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine oranlanmasıyla bulunan sayı, averaj
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, sayı levhası
Sayı göstergesi
Adı sayı kavramı bakımından belirten sıfat
“Beş gün. Yarım yumurta.”
Soyut sayı
Kendisinden önce + işareti bulunan, sıfırdan büyük sayı, pozitif sayı
Kendisinden ve 1’den başka böleni olmayan, 1’den büyük sayı: 2, 3, 5 vb
Şans oyunlarında kazanacağı tahmin edilen sayı
2 ve 4, 6, 8 gibi 2’nin katı olan ve 2’ye bölünebilen tam sayı
0, 1, 2, 3, … sayılarından her biri
Sıfırdan küçük sayı, negatif sayı
Bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı
Kesirleri ondalık sayının tersine olarak çeşitli birimlere göre bölümlenmiş sayı, sanal sayı
1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal
“5a ifadesinde 5 sayısı a’nın katsayısıdır.”
2. Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı
3. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler
Kesri olan sayı
“1,5 veya 1,3 kesirli sayılardır.”
Eksi sayı
Payda olarak 10 veya 10’un herhangi bir kuvvetini alan kesirli sayı
Bir süreli yayının belli bir konuya ayrılmış sayısı
“Türk Dili dergisinin bu yılki özel sayısı çıktı.”
Artı sayı
Tam veya kesirli sayıların ortak adı
Karmaşık sayı
Sonsuz değerli olmayan sayı
Sonsuz değerli sayı
Birimlerinin türü belirlenmemiş sayı, abstre sayı
1. Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı, adedimürettep
2. Kesirsiz sayı, adedimürettep
1, 3, 5, 7, 9 gibi kesirsiz olarak 2’ye bölünemeyen sayılar
Yuvarlak sayı
Bir derneğin, örgütün bütün üyelerinin oluşturduğu toplam üye sayısı
Bir toplantının, bir oturumun açılabilmesi için orada bulunması gereken üye sayısı, nisap
Bütüne tamamlanmış sayı, toparlak sayı, toparlak rakam
Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı, atom numarası
Gazete, kitap, dergi vb.nin bir defada basıldığı sayı, tiraj
Bir kümedeki varlıkların sayısı
Çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde edilen sabit sayı (3,1416)
Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan doğruya sayı getiren servis
Bir iyon tarafından taşınan akımın geçen toplam akım miktarına olan oranı
Topluluğu meydana getiren sayı
Bir meclisi, derneği veya kurulu oluşturan üyelerin toplamı olan sayı
Bir, iki, üç gibi birbiri ardınca gelen sayılar
Sıra veya üleştirme eki almamış yalın sayılar, temel sayılar
Aralarında ortak tam bölen bulunmayan sayılar
Asıl sayılar
1’den sonsuza kadar olan sayılar


Leave A Reply