Seine Nehri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Seine Nehri nerededir? Seine Nehri’nin uzunluğu, akarken izlediği yol, özellikleri, Seine Nehri nereye dökülür, hakkında bilgi.

seine-nehri Seine Nehri;Fransa’da bir ırmaktır. 776 km uzunluğunda olan Seine, yelpaze biçiminde bir akarsu ağıyla Paris havzasının hemen hemen tümünü, yani 78 600 km2’lik bir alanı akaçlar.

AKARKEN İZLEDİĞİ YOL

Seine, kaynağını Châtillon-sur Seine dağında En-la-Duy denen yerde, 471 m yükseklikteki Bourgogne yaylalarından alır. Başlangıçta, yalnızca cılız bir akarsu olan Seine, kuzeybatıya doğru yönelerek yavaş yavaş genişler. Irmak, Troyes’ı suladığı ve kendi gibi Bourgogne sınırından doğan Aube ile gücünü artırdığı yer olan Champagne’a girer. Daha sonra,yön değiştiren Seine, Ile-de France kıyısının uç kesiminde yer alan çöküntü alanını izleyerek güneydoğuya doğru aniden dik açılı bir kıvrıntı çizer. Halicinden 400 km uzaklıktaki Montereau’da yalnızca 47 km yükseklikte olan ırmak, önce Yonne’u alır, daha sonra yeni bir kıvrıntı oluşturarak yeniden kuzeybatı doğrultusuna yönelir. Brie’yi aşarken Loing gibi birkaç önemsiz ırmağı alır. Paris dolaylarında, geniş bir vadide akan Seine, çok sayıda menderes oluşturur ve başlıca iki koluyla oluşumunu tamamlar: Paris’in yukarı kesimindeki Marne; aşağı kesimde, Conflans-Sainte-Honorine’deki Oise. Daha sonra, vadi genişler ve Rouen düzeyinde, Eure’ü ve birkaç küçük sağ kıyı kolunu aldıktan sonra bir dizi menderes çizer. Seine, akışım 15 km uzunluğunda bir haliçle son erdirir.

IRMAĞIN REJİMİ

Seine’in çığırı, eğiminin hafif oluşu ve büyük bölümü kalkerli, dolayısıyla geçirgen olan bölgelerde bulunmasıyla nitelenir. Aklan havzası, Seine’in doğduğu Bourgogne kesimi ve Yonne’un oluşturduğu Morvan bölgesinde bol yağış alır (Morvan’da 1 500 mm). Paris havzasında çok düşük olan yağmurlar, yalnızca seyrek olarak 800 mm’yi aşar, havzanın merkezinde 600 mm’in altına düşer. Son olarak, ırmağın ovanın izlediği yola bağlı olan akışındaki yavaşlık, bu bölgede oldukça önemli bir buharlaşmaya neden olur. Bütün bunlar ırmağa nispeten düşük (debi,halicin girişinde 485 m3 / sn’dir) ama düzenli ve aşırı olmayan bir debi oluşturmada yardımcı olur. Seine’ in suları kış mevsiminde yağmurlarla beslenerek kabarır, buharlaşmanın yüksek olduğu yaz aylarında da alçalır.

Advertisement

Bu düzenli rejim, gene de suların önemli taşkınlarıyla bozulabilir. Sınırlı ve düzenli bazı taşkınlar, havzasında gerçekten özgün nitelikler sunan Yonne tarafından oluşturulur. Morvan’dan doğan ırmak, şiddetli yağışlarla ve eriyen karlarla beslenir. Bol olan suları, güçlü bir yamaç ve su geçirimsiz billursu bir toprağın üstünde hızla akar. Taşkın dalgası bu durumda Seine üstünde etkilerini gösterir ve ırmağın düzeyi oldukça hızlı biçimde ama nispeten düşük bir yüksekliğe kadar ulaşabilir.

Irmağın kollarından birçoğunda da taşkınlar görülebilir, bununla birlikte, söz konusu taşkınlar birbirleriyle yalnızca çok seyrek olarak birleşebilir.

Seine’in felaketlere yol açan taşkınları (1910’da ırmağın düzeyi 9 m yükselmiştir) havzaya bol yağışların düştüğü ve doymuş geçirgen toprakların artık suyu emmediği zamanlarda meydana gelir. Günümüzde, söz konusu taşkınlarla mücadele etmek için Yonne üstünde ve Seine’in yukarı çağırında barajlar kurulmuştur.


Leave A Reply