Selam İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Selam Geçen

1
Advertisement

İçinde selam kelimesi geçen deyimler ve atasözleri nelerdir? Bu deyim ve atasözlerinin açıklamaları. Selam hakkında atasözleri, deyimler.

selam atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Selam İle İlgili Deyimler

 • ***(biriyle) selam yollamak (salmak)
  birine esenleme haberi göndermek: Züğürtlükten telefonumuz kesildi mi ona bir selam yollar, açtırırdık. -Y. Z. Ortaç. Şimdi bizden yüz çevirdi ahbaplar / Bir çift selam salanım yok, gardiyan -Âşık Ali İzzet.
 • ***(biriyle) selamı sabahı kesmek
  her türlü ilişkisine son vermek: Onunla tamamıyla selamı sabahı kestim. Ne olursa olsun deyip adını bile artık ağzıma almaz oldum. -O. C. Kaygılı.
 • ***harem selamlık olmak
  bir yerde kadın erkek ayrı oturmak.
 • ***selam çakmak
  tkz. selam vermek.
 • ***selam etmek
  uzakta olan birine esenlik dilemek.
 • ***selam olsun
  esenlik dileklerim ulaşsın anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü.
 • ***selam (selama) durmak
  bir büyüğe, bir üste veya saygı duyulan bir şeye ayakta selam vermek: Ama birader, rahat mı edeceğiz bu bahçede, gelene geçene selam mı duracağız? -Y. Z. Ortaç. Yollarda sarı ve zayıf halk selama duruyor. -F. R. Atay.
 • ***selam (selamı) almak
  1) birinin selamlamasına karşılık vermek: Pazara indiği zaman kendine verilen selamı bile almıyordu. -Ö. Seyfettin. 2) selam gönderilmiş olmak.
 • ***selam söylemek
  1) selamını birine götürmesini söylemek; 2) birinin gönderdiği selamı başkasına iletmek.
 • ***selam vermek
  1) selamlamak: Kapıdan içeri giren adam, topuklarını birbirine vurarak askerce bir selam veriyor. -E. M. Karakurt. 2) din b. başını sağ ve sol omuzlarına çevirerek namazı bitirmek.
 • ***selamete çıkmak
  esenliğe kavuşmak, kurtulmak.
 • ***selamünaleyküm kör kadı
  aşırı tok sözlü kişiler için uyarma yollu söylenen bir söz.
 • ***sen sağ, ben selamet
  iyi veya kötü bir sonuçla biten bir iş karşısında artık yapacak bir şey kalmadığını anlatan bir söz.

Selam İle İlgili Atasözleri

 • ***bir selam bin hatır yapar
  selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir, gönül kazanmakta büyük önemi vardır.
 • ***garibe bir selam bin altın değer
  yabancı yerde tek başına kalan kimseye karşı gösterilecek küçük bir ilgi, en büyük iyilik yerine geçer.
 • ***niyet hayır, akıbet hayır (selamet)
  her girişilen işin niyeti önemlidir, iyi niyetle girişilen bir işin sonu doğal olarak hayırlı olur.
 • ***sabrın sonu selamettir
  karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.
 • ***selam para, kelam para
  1) her davranış para harcamaya bağlıdır;
 • ***selam verdik, borçlu çıktık
  küçük bir ilgi gösterdik, üzerimize büyük bir iş yüklendik.
 • ***yoksul âlâ ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.
 • ***yoksul, ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.


1 Yorum

Leave A Reply