Serap Nedir?

0

Serap nedir? Serap hakkında detaylı bilgiler ve bilimsel açıklaması. Ilgım

Serap (Ilgım)Çöllerde olan bir ışık yanıltmasıdır. Güneş ışığının kumlar üzerinde yansıyıp uzaktan su gibi görünmesinden ileri gelir. Serap kelimesinin bir karşılığı da ılgım olarak geçmektedir. İngilizcesi ise mirage‘dır

Çölün yakıcı kumları üzerinde günlerce yürümek zorunda kalanlar, susuzluktan bunaldıkları sırada birdenbire karşılarında yemyeşil bir vaha görürler, oraya doğru koşarlar. Kendilerini ağaçların altındaki suya atmaya hazırlanırlarken, birdenbire ağaçlar da, su da kaybolur, yerine uçsuz bucaksız çöl kalır.

Serapa çöllerden başka yerlerde de rastlanabilir. Çok sıcak bir havada asfalt bir yolda arabayla ilerlerken uzakta yolun bir suya benzediğini görürüz. Denizde giden gemilerde de serap olayına çokça rastlanır. Gemiciler, açık denizde, karşıdan büyük bir geminin geldiğini görür gibi olurlar. Bazen de uzun süren bir deniz yolculuğundan sonra karşıda kara göründü sanırlar.

Bu üç çeşit serap olayının da sebebi aynıdır. Toprağa yakın bir noktada sıcak havanın gökten gelen ışınları doğrudan doğruya gözlerimize yansıtmasından ileri gelir. Sıcak havanın yansıttığı göğü bazan göl gibi görürüz. Öte yandan, göz kesiminin altındaki bir cisimden yükselen ışınlar yukarıdaki yoğun hava tabakalarından, aşağıda kumla temasta bulunan sıcak hava tabakasına yansır, yani yukarıdaki yoğun hava tabakası ayna işini görür. Böylece, çok uzaktaki bir vaha yakındaymış gibi görünür.

Serabın bir başka çeşidi daha vardır ki bunda da cisimler olduklarından çok daha büyük görünürler. Bazı hallerde de güneşi örten sislerin önünde birtakım hayaller belirir. Bu son şekilde seraba İtalya’da Messina Boğazı’nda çokça rastlanır. “Fata Morgana” (Peri Morgana) adı verilen bu serap olayında boğazın iki yanında eski çağlardan kalma şatolar kaleler varmış gibi gözükür. Bu seraplar gemiciler arasında birçok hikayelere yol açmış ağızdan ağıza dolaşan türlü efsaneler ortaya çıkmıştır.

Serap çok eski çağlardan beri bilinirdi. Yalnız neden ileri geldiği bir türlü anlaşılamamşıtı. Ancak XVIII. yüzyılda Tobias Gruber, serap olayının bilimsel tanımını yapmayı başardı. Napolyon’un ordusuyla beraber Mısır’a giden Gaspard Mongex’de çölde serap olayları ile karşılaşmış ve olayın sırrını çözmüştü.


Leave A Reply