Serçe Nasıl Bir Kuştur? Özellikleri Çeşitleri Üremesi Beslenmesi Hakkında

0
Advertisement

Serçe nedir, nasıl bir kuştur? Serçelerin özellikleri, dağılımı, çeşitleri, beslenme ve üremesi hakkında bilgi.

Serçe

Hemen her yerde görülen, kül renginde küçük bir kuştur. 10 santim kadar uzunlukta, 20-25 gr. ağırlığındadır. Evlerin yakınlarında, sokaklarda, ormanlarda yaşar. Çok canlı, hareketli bir kuştur. İnsanların yakınlarına kadar korkmadan sokulur.

serçe

Kaynak: pixabay.com

Serçenin küçük bir başı, koni biçiminde kısa, kuvvetli bir gagası vardır, taneleri, böcekleri kolayca kırabilir. Boynu kısa, kuyruğu vücuduna göre uzundur. Kanatları iyi gelişmediğinden havada çırpınarak uçar, çabuk yorulur. Uzaklara pek uçamaz. İnce, küçük ayaklarının üzerinde çabuk çabuk sıçrayarak yürür.

Serçeler duvar kovuklarına, çalıların, ağaçların dalları arasına çöp, kağıt, sap parçalarını yan yana getirerek derme çatma yuva yapar.

Marta, nisana doğru dişi serçe yuvaya 5-6 yumurta bırakır. Dişi serçeyle erkek serçe ortaklaşa kuluçkaya yatarlar. Yumurtalardan 14 günde yavrular çıkar, yavrulara ana ile baba beraberce bakarlar. Serçenin 40’tan fazla çeşidi vardır. «Bataklık serçesi», «kır serçesi», «kayalık serçesi» bunların en çok bulunanlarındandır.

Serçegiller. — Bir kuş familyasıdır. Serçe, şakrak kuşu, yelve kuşu (flûrya), saka, ketenkuşu, kanarya, ispinoz, kirazkuşu hep bu familyadandır.

Advertisement

Serçe Özellikleri

Serçeler küçük kuşlardır. Uzunluğu 11-18 santimetre arasındadır. 13–42 gram arasında olabilirler. Genellikle kahverengi ve gridir. Kısa kuyrukları ve küçük, güçlü gagaları var. Serçelerin çoğu tohumları veya küçük böcekleri yerler. Serçeler sosyal kuşlardır ve sürülerde yaşarlar (gruplar).

serçe

Kaynak: pixabay.com

Ev serçesi

Ev serçesi (Passer domesticus) serçe türüdür. Tüm dünyada yaşıyor. Başlangıçta sadece Avrupa ve Asya’da yaşadı. Ancak, insanlar yeni yerlere seyahat etti ve ev serçesi de bu yerlere gitti. Şimdi en geniş dağılımlı kuş türü durumundadır. Bu, çoğu yerde yaşadığı anlamına gelir. Türün yaklaşık 50 alt türü vardır.

Dağılım

Serçeler dünyadaki her kıtada görülebilir. Uzun zaman önce, yalnızca Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşadılar. Ancak, insanlar Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’ya seyahat etti ve şimdi serçeler de orada görülüyor. Ev serçesi her kıtada görülür. Avustralya’da, bu eyaleti doğu eyaletlerinden ayıran çöller arasında yolculuk yapamadıkları için Batı Avustralya’da serçeler yoktur.  Hükümet, gelebilecek serçeleri avlamak ve yok etmek için insanları istihdam etmektedir.

Kuzey Amerika

Ev serçesi 19. yüzyılın sonlarında Amerika’ya bilerek getirildi. Shakespeare’in zengin bir New York Şehri hayranı olan Eugene Schieffelin dahil birçok kişi tarafından ithal edildi. Shakespeare’in eserlerinde bahsi geçen tüm kuşları Amerika’ya getirmek istediler. Bu türlerin ikisi büyük başarılardı: sığırcıklar ve serçeler. Albany’de bulunan yabancı kuşların ithalatı için bir toplum örgütledi.

İngiltere’deki ev serçelerinin sayısı düşmüştür, çünkü çalılıkların sayısı ve alanı küçülmüştür ve serçelerinde yaşam alanları doğru orantılı olark küçülmüştür. Şimdi Birleşik Krallık’ta serçeler ‘tehlike altında’ canlı grubuna girmiştir. Bununla birlikte, diğer ülkelerde, serçeler hala çok yaygındır.

serçe

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2

Serçe, (Lat. Passer). Kuşlar sınıfının, Ötücükuşlar takımının, Özötücüler üst familyasından, Serçegiller familyasına giren bir kuş türü.

Advertisement

Dünyanın hemen her yerinde insanlara yakın yerlerde, yuvalarını ağaç kovuklarına, çatı aralarına yaparak topluca yaşar. Göçücü kuşlardan değildir. Kısa ve kuvvetli bacakları, konik yapıda ve güçlü gagaları belirgin özellikleridir. Canlı, hareketli bir yapıları vardır. Ana besini tohumlar ve küçük besin kırıntılarıdır. Tropikal bölgelerde yaşayanların sarı tüylerine de rastlanır. Başlıca türleri: Ev serçesi, ya da evcil serçe, bataklık serçesi, dağ serçesi, kaya serçesi. Şarkıcıkuşugiller familyasından olan kirazkuşu yanlışlıkla çit serçesi olarak anılır. Ancak bu türler böcekçildir. İspinozgillerden yelvekuşu türlerinin bazılarına Kuzey Amerika’da serçe denir. Bunların arasında şarkı serçesi ve beyaz boğazlı serçe vardır. Japon serçesi, Cava serçesi, Gine serçesi de öteki serçe türlerindendir.

Serçegiller, (Lat. Passeridae). Omurgalı hayvanlardan, Kuşlar sınıfının, Ötücükuşlar takımının, özötücüler üst familyasından bir familya. Konik gagalı, küçük boylu kuşlardır. Genelde tohum ve tanelerle beslenirler. Bazen böcek ve küçük kurtçukları da yerler. Dünyanın en çok bilinen kuşlarındandır. Bazen sınıflandırmada İspinozgiller familyasına da sokulurlar.


Leave A Reply