Sergey Rahmaninov Kimdir?

0
Advertisement

Sergey Rahmaninov kimdir ve ne yapmıştır? Sergey Rahmaninov’un hayat hikayesi, eserleri, piyano konçertoları, besteleri hakkında bilgi.

Sergey Rahmaninov

Sergey RAHMANINOV

1 Nisan 1873, Oneg — 28 Mart 1943, Beverly Hills

Rus bestecisi, piyanisti ve orkestra yöneticisidir. Moskova Konservatuarında Siloti, Taneyef ve Arenski’nin öğrencisi olarak eğitim görmüş, 1892 yılında aynı okulun bestecilik bölümü altın madalyasını kazanmıştır. Yirmi yaşına varmadan «Aleko» adlı operasını, bugün en ünlü eserlerinden «Do diyez minör» piyano prelüd’ünü ve «Trio elegiaque»i bestelemiştir. Hem besteci, hem de piyanist ve orkestra yöneticisi olarak ün yapmış, 1917’de Rusya’daki devrimden sonra yurduna dönmemiş, İsviçre ve Amerika’da yaşamaya başlamış, California’da ölmüştür. 20. yüzyılın ilerici çalışmalarına uzak kalmıştır. Yapıtları, özellikle melodik zenginliğiyle ve duygusal yanıyla seçkinleşir. Başlıcaları, Piyano için 4 konçerto, piyano ve orkestra için «Paganini» nin bir Teması Üzerine Rapsodi», orkestra için «Senfonik Danslar» ve «Ölüm Adası» adlı senfonik şiir.


PİYANO KONÇERTOSU «Do minör» No. 2 Op. 18

İlk yorumu: 1901 Moskova.
Daha çok Çaykovski etkisinde baygın, derin duygulu, zaman zaman büyük coşkulu müzik yazmayı seven besteci, yaşamında ilk büyük başarıyı bu konçertoyla elde etmiş, hızla yaygınlaşan eser halkın gözdesi oluvermiştir.

Advertisement

Birinci bölüm (Moderato) alışılmamış bir girişle, piyano akorlarından kurulu bir diziyle girer, «tutti» ile hazırlanan gerilim eserin ünlü ve güzel ana «tema»sında çözülür. Bu lirik ve romantik melodiyi dramatik «geçiş»ler ve virtuoza «piyanistik» açıdan büyük olanaklar veren solo partileri izler. İkinci bölüm (Adagio sostenuto), gene romantik bir tema çevresinde tempo bakımından özgür bir çalışmayı yansıtır. Üçüncü bölüm (Allegro scherzando) Çaykovski etkisinin yoğunlaştığı, güçlü duygusal dokularla süren ve eserin genel karakterini koruyan bir parça olarak seçkinleşir.

Sergey Rahmaninov

PİYANO KONÇERTOSU «Re minör» No. 3 Op. 30

İlk yorumu: 1909 New York.
Bir kuzey Amerika turnesi boyunca yazılmış, bestecinin verim özelliklerini topluca veren yapıt Rus soyundan Amerikalı piyanist Josef Hoffmann’a adanmıştır.

Uç bölümden kurulu yapı («Allegro», «întermezzo», «Finale») Rus temaları, Slav ritmeleri ve virtuoza yardımcı elemanlarla işlenmiş, fakat hiçbir zaman «İkinci Konçerto»yu aşamamıştır.

PAGANİNİ’NİN BİR TEMASI ÜZERİNE RAPSODİ Op. 43

Advertisement

İlk yorumu: 1934 Baltimore.
Sanatçının bu son büyük eseri Paganini’ nin keman için yazdığı 24 «Kapris» den sonuncusunun «tema»sı üzerine 24 çeşitlemeden kurulur. Bu parlak «virtüöz» müziği piyanistler tarafından pek sevilir. Rahmaninof da son konserlerinde daima yorumlamış, tanınıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Kaynak – 2

Sergey Rahmaninov (1 Nisan 1873 – 28 Mart 1943, Bevırli Hills, Kaliforniya, ABD)

Oldukça ünlü bir Rus bestecisidir. Asilzade bir aileden Novgorod’da doğdu, Amerika’da öldü. Bestelediği eserlerden kazandığı ün yanında, çağımızın en büyük piyano virtüozlarından biri olarak da tanınır.

Sergey Rahmaninov

Rahmaninov, Moskova Konservatuvarı’ndan yetişti. İlk eseri olan «Aleko» operasını 1893’te yazdı. Moskova’daki Büyük Tiyatro’nun müdürlüğünde bulunduğu sırada da, kendisine geniş bir ün sağlayan senfonileri ile piyano konçertolarını, senfonik şiirlerini besteledi.

XX. yüzyılın başında, çağının ünlü bestecileri ve piyano virtüozları arasında yer alan Rahmaninov, Avrupa’da, Amerika’da çok başarılı geziler yaptı. 1918’deki Bolşevik ayaklanmasından sonra Rusya’ya dönmedi, Avrupa’da, Amerika’da yaşadıktan sonra New York’a yerleşti.

Rahmaninov duygu yönünden romantik bir besteciydi. Eserleri müziğin romantik çağı ile yeni çağını parlak, duygulu bir şekilde birleştirir. Başlıca eserleri şunlardır: «Aleko», «Françeska da Rimini» operaları; 3 senfoni; «Kayalar», «Bohemya Kapriçi», «Ölüm Adası», 4 piyano konçertosu, orkestralı korolar, oda müziği parçaları, piyano için sonat, etüt. prelüt, varyasyonlar.


Leave A Reply