Serveti Fünun Edebiyatı Sanatçıları, Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Servet-i Fünun edebiyatı sanatçıları kimlerdir? Serveti- Fünun edebiyatı sanatçıları hakkında kısa bilgiler ve eserleri hakkında bilgiler.

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları

Tevfik Fikret

TEVFİK FİKRET (1867-1915)

Topluluğun önderliğini yapmış. Yalnızca şiir türünde eserler vermiştir. Şiirlerinde romantizm ve parnasizmin etkisinde kalmıştır. Aruz ölçüsünü Türkçe’ye başarıyla uygulamış şiiri düz yazıya yaklaştırmış ve şiirin konusunu genişletmiştir.

Eserleri:

1. Rübab-ı Şikeste (Kırk Saz): Bu eser çeşitli bölümlere ayrılır. Aşk şiirleri, dini heyecan şiirleri, kahramanlık şiirleri, mustaripler ve bahtsızlar için söylediği şiirler, aile sevgisi, tabiat ve cemiyet şiirleri bu eserdedir.

2. Haluk’un Defteri: Sosyal, ahlakî, millî, vatanî, insanî öğütlerini kendi çocuğunun şahsında bütün yurt gençliğine duyurmak için yazdığı şiirler bu eserdedir.

Advertisement

3. Şermin: Tür çocuk edebiyatına şairin kazandırdığı örnek bir eserdedir. Bu eser hece ölçüsü ile çocuk ruhu, çocuk terbiyesi düşünülerek yazılan şiirlerle dolu sevimli bir eserdir.

Cenap Şahabettin

CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934)

Dönemin önemli şairlerindendir. Şiirlerinde devrinin sosyal davalarıyla ilgilenmekten uzak kalmıştır. Fransız Parnasyenlerini de beğenmekle beraber, sembolistlerin etkisinde kalmıştır. “Elhan-ı Şita” adlı şiiriyle önlenmiştir. Aşk ve doğa konularını işlemiş, bütün şiirlerinde ağır bir dil kullanmış, hece ölçüsünü kullanmamıştır. Şiirlerinde daha çok Muallim Naci’nin etkileri görülür.

Eserleri:

Tiryaki sözler (özdeyişler) Körebe (tiyatro), Küçük Beyler (tiyatro), Hac yolunda, Avrupa Mektupları, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Afak-ı Irak gibi “gezi” hatıraları da vardır.

Halid Ziya Uşaklıgil

Advertisement

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)

Servet-i Fünun nesrinin usta sanatçısı Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Türk romanının babası sayılır. Batılı anlamda ilk güçlü roman yazarıdır. Realist ve natüralist akımın etkisi altında yazdığı romanlarda aydın çevreyi öykülerinde ise halkı konu almıştır.

Eserleri:

Romanları: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar

Küçük Hikayeleri: Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Aşka Dair, Onu Beklerken, İhtiyar Dost, Kadın Penceresi, İzmir Hikayeleri

Şiir Denemeleri: Mezardan Sesler, Mensur Şiirler

Hatıraları: Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye

Mehmet Rauf

MEHMET RAUF (1875-1931)

Dönemin, Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra önemli sanatçısıdır. Eselerinde Halit Ziya’nın etkisi görülür. Eserleri daha çok ateşli ve ihtiras maceraları ile kurulmuştur. Roman, öykü ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Türk edebiyatında ilk pisikolojik roman sayılan “Eylül” adlı romanında sanatçı aşk konusunu ilk kez bir “İç konuşma” olarak ele almış, kendisinden sonra gelen yazarlara öncülük etmiştir.

Eserleri:

Eylül, Böğürtlen, Siyah İnciler, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Son Yıldız, Halas, Son Emel, Menekşe, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye, Pervaneler Gibi, Kadın İsterse, Pencere, Yağmurdan Doluya…

Süleyman Nazif

Advertisement

SÜLEYMAN NAZİF (1870-1927)

Servet’i Fünun topluluğuna katıldıktan sonra toplumsal ve ulusal konulara yönelen Süleyman Nazif, Namık Kemal’in etkisinde kalmış daha çok Tanzimatçıların anlayışına bağlı sayılır.

Başlangıçta duygulu ve hüzünlü aşk şiirleri denemiş, meşrutiyetten sonra milletçe ve vatanca uğradığımız büyük felaket ve haksızlıklara isyan etmiş, bu konuda eserler yazmıştır.

Nesir yazılarında yabancı kelime ve terkipleri sıkça kullanan şair ağır bir dil kullanmıştır.

Eserleri:

Gizli Figanlar, Batarya ile Ateş, Fırak-ı İrak, Malta Geceleri, Çalınmış Ülke, Çal Çoban Çal, Tarihin Yılan Hikayesi, İki İttifakın Tarihçesi, Pıere Loti Hitabesi, İki Dost, Ziya Paşa Külliyatı, Hazreti İsa’ya Açık Mektup.


Leave A Reply