Şevket Süreyya Aydemir Kimdir? Türk Yazar ve Siyaset Adamının Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Şevket Süreyya Aydemir kimdir? Türk yazar ve siyaset adamı olan Şevket Süreyya Aydemir’in hayatı, siyasi yaşantısı ve eserleri.

Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976), Türk yazar, gazeteci, siyasetçi ve tarihçidir. Aydemir, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan roman ve deneme türlerinde eserler vermiştir. Aynı zamanda Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri olarak da bilinir.

Şevket Süreyya Aydemir, 10 Ocak 1897 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde önemli görevlerde bulunmuş olan Mustafa Necip Bey’dir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur.

Aydemir, gazetecilik kariyerine başlamış ve birçok farklı gazetede yazılar yazmıştır. Siyasete de atılarak Demokrat Parti’den milletvekili seçilmiştir. Ancak siyasi nedenlerle milletvekilliği sona erdirilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir’in en ünlü eseri “Tek Adam” adlı biyografik romanıdır. Bu roman, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatmaktadır ve Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca “Kurtuluş” ve “Karaoğlan” gibi romanları da popülerlik kazanmıştır.

Aydemir, tarihçi olarak da önemli çalışmalara imza atmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemiyle ilgili araştırmalar yapmıştır. “Bir Sürgünün Hatıraları” adlı eseri bu alanda önemli bir kaynaktır. Şevket Süreyya Aydemir, 11 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Eserleri ve çalışmaları, Türk edebiyatı ve tarih alanında önemli bir miras bırakmıştır.

Şevket Süreyya Aydemir

Advertisement

Siyasi Yaşantısı

Şevket Süreyya Aydemir’in siyasi yaşantısı oldukça çeşitli ve ilginç olaylara sahiptir. İşte onun siyasi kariyerindeki bazı önemli noktalar:

 1. Demokrat Parti Dönemi: Aydemir, 1950’lerin başında Demokrat Parti’ye katılarak siyasi kariyerine adım attı. 1954 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. Demokrat Parti iktidarında “Millî Eğitim Komisyonu Başkanı” olarak görev yaptı ve eğitim reformlarına katkı sağladı.
 2. Şevket Süreyya Aydemir ve Atatürk: Aydemir, Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biriydi. Atatürk’ün hayatını anlatan “Tek Adam” adlı biyografik romanıyla tanınır. Bu kitap, Türkiye’de Atatürk’ün kişiliği ve liderliği hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Aydemir, Atatürk’ün devrimlerini ve düşüncelerini savunarak Türk siyasi tarihinde önemli bir rol oynadı.
 3. Menderes Hükümetine Muhalif Duruşu: Demokrat Parti’nin iktidarı döneminde Şevket Süreyya Aydemir, parti içinde Menderes hükümetine karşı eleştirel bir tutum takındı. Özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde Menderes’in politikalarını eleştiren yazılar yazdı ve muhalif bir ses olarak bilindi.
 4. 27 Mayıs 1960 Darbesi: Aydemir, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi’nde yer aldı. Ancak kısa bir süre sonra komitedeki görevinden istifa etti ve darbenin yol açtığı gelişmeleri eleştirdi. Bu süreçte tutuklandı ve yargılandı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.
 5. Bağımsız Siyasetçi Olarak Son Yıllar: Aydemir, 1961 Anayasası’nın kabul edilmesinin ardından siyasi partilere üye olmayarak bağımsız bir siyasetçi olarak aktif kalmayı tercih etti. Son yıllarında gazetecilik ve yazarlık çalışmalarına ağırlık verdi.

Şevket Süreyya Aydemir’in siyasi yaşantısı, Türk siyasi tarihinde farklı dönemlerde etkili bir figür olduğunu göstermektedir. Hem Demokrat Parti içindeki görevleri hem de muhalif duruşu onun siyasete olan katkılarını yansıtmaktadır. Ayrıca Atatürk’ün yakın arkadaşı olarak Atatürk’ün düşüncelerini ve devrimlerini savunması, Aydemir’in siyasi yaşantısının önemli bir parçasıdır. Onun Atatürk’ün fikirlerini yayma ve koruma çabaları, Türkiye’deki siyasi atmosferde etkili olmuştur.

Şevket Süreyya Aydemir’in siyasi yaşantısı sadece partiler ve hükümetlerle sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda Türkiye’deki demokratikleşme ve insan hakları mücadelesinde de aktif rol oynamıştır. Özellikle basın özgürlüğü konusunda hassas bir tutum sergilemiş ve ifade özgürlüğünün korunması için mücadele etmiştir.

Aydemir, siyasetçi kimliğiyle birlikte yazarlık ve gazetecilik faaliyetlerini de sürdürmüştür. Birçok gazetede köşe yazıları yazmış, fikirlerini ve eleştirilerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan roman ve denemeler kaleme almıştır.

Siyasi yaşantısında zaman zaman eleştiriye maruz kalan Aydemir, fikirlerinden dolayı dönemin siyasi otoriteleri tarafından tutuklanmış ve yargılanmıştır. Ancak cesur duruşunu ve demokrasiye olan inancını sürdürmüştür.

Şevket Süreyya Aydemir’in siyasi yaşantısı, Türkiye’nin siyasi ve entelektüel tarihine önemli bir katkı sağlamıştır. Atatürkçü düşüncenin ve demokratik değerlerin savunucusu olarak, Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde etkili bir figür olmuştur. Yazdığı eserler ve siyasi mücadelesiyle Türk toplumunda derin izler bırakmış ve birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur.

Advertisement

Eserleri

Şevket Süreyya Aydemir’in birçok eseri bulunmaktadır. İşte bazı önemli eserleri:

 1. “Tek Adam”: Bu eser, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan biyografik bir romandır. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu kitap, Atatürk’ün liderlik ve devrimlerini derinlemesine ele alır.
 2. “Kurtuluş”: Aydemir’in en ünlü romanlarından biridir. Milli Mücadele dönemini konu alan bu eser, Kurtuluş Savaşı’nın önemli olaylarını ve kahramanlarını anlatır.
 3. “Karaoğlan”: Karaoğlan karakteri etrafında şekillenen bu roman serisi, Türk mitolojisine dayanan bir macera öyküsünü anlatır. Genç okurlar arasında popüler olmuştur.
 4. “Bir Sürgünün Hatıraları”: Aydemir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemiyle ilgili araştırmalarının bir ürünüdür. Bu eser, Aydemir’in Osmanlı’daki siyasi olayları ve döneme ilişkin deneyimlerini aktardığı bir anı kitabıdır.
 5. “Sivas Kongresi”: Aydemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine odaklanan bu kitapta, Sivas Kongresi’nin önemini ve kongre sürecini detaylı bir şekilde ele alır.
 6. “İlk Adım”: Aydemir’in anılarını içeren bu kitap, yazarın çocukluk ve gençlik yıllarını, ailesini ve edebiyata olan ilgisini anlatır.

Bunlar, Şevket Süreyya Aydemir’in en bilinen eserlerinden sadece birkaçıdır. Romanlarının yanı sıra, denemeleri, makaleleri ve gazete yazıları da Türk edebiyatı ve tarih alanında önemli bir yer tutar. Eserleri, Türk toplumunda Atatürkçü düşüncenin yayılmasına ve Türk tarihine olan ilginin artmasına katkıda bulunmuştur.


Leave A Reply