Silvan Nerededir? Silvan İlçesi Hangi Şehrimize Bağlıdır?

0
Advertisement

Silvan nerededir? Silvan ilçesi hangi ilimize / şehrimize bağlıdır? Silvan ilçesi özellikleri hakkında bilgiler.

Silvan Kalesi

Silvan Kalesi

Silvan; Diyarbakır İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Bağder, Çatakköprü), 71 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Kulp, güneyden Bismil, batıdan Hazro ve Kocaköy, doğudan Batman’ın Kozluk ve Beşiri ilçeleriyle çevrilidir.

Kuzeyde Yumru Dağı (1.547 m) en yüksek noktadır. Güneye doğru uzanan dalgalı düzlükler, 750 m’ye kadar iner. Yer şekillerine, dalgalı düzlükler egemendir. Batman Çayı ve kolları başlıca ırmaklardır. Kuzeyden ilçeye giren Sarım ve Kulp çayları birleşerek güney doğrultusunda akar. Sorkan ve Aydınlık çaylarının katılmasıyla bir süre sonra Batman Çayı adını alır. İlçenin doğu sınırını çizer. Geniş bir vadi tabanında büklümler oluşturarak akar. Çay üzerinde GAP Projesi’nde yer alan Batman Barajı yapılmaktadır. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yağışlar genelde kış ve ilkbaharda düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, yağış tutarı 729 mm’dir. Kış aylarında yağış kar şeklinde düşer. Doğal bitki örtüsü zayıftır. Yamaçlarda meşe, ardıç topluluklarından oluşan ormanlar görülür. Güneyde bozkır yayılır. Irmak boylarında kavak ve meyve ağaçları görülür. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarıdır. Buğday, arpa, pirinç, mercimek, nohut, pamuk, susam, meyvelerden üzüm, badem, ceviz başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve kılkeçi yetiştirilir. Arıcılık ve ipekböcekçiliği yaygındır. Tarım ve hayvan ürünleri ticareti yapılır. Çırçır pres fabrikası, un fabrikası, tekel tütün deposu vardır. Diyarbarkır-Batman Karayolu üzerinde, Yumru Dağı eteğinde, deniz düzeyinden 825 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 85 km uzaklıktadır.

Tarihi: Arap ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan ilçe, Cumhuriyetin ilk yıllarında kısa bir süre il merkezliği yaptı. İlkçağda adı Meyyafarkin idi. Tarihsel eserler açısından oldukça zengindir. Silvan Kalesinin ne zaman ve kimlerce yapıldığı bilinmemektedir. Büyük bölümü yıkıktır. Malabadi Köprüsü 1147’de Artukoğulları’ndan İlgazioğlu Timurtaş tarafından yaptırıldı. Batman Çayı üzerindeki köprü, biri büyük ve orta üç gözden oluşur. Selahattin Eyyubi Camisinin (12. yüzyıl) yapımında, ilçede bulunan bir Bizans Bazilikası’nın sütunları kullanıldı. Eyyubiler Camisi (13. yüzyıl), Kara Behlül Bey Camisi (1580), öteki tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply