Sınıf Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Sınıf ne anlama gelir? Sınıf kelimesinin anlamı, hakkında kısa bilgi, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
“Birinci sınıf öğrencileri.”
2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler
3. Derslik
4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri
“Üçüncü sınıf bir gazeteciydi.” – N. Cumalı
5. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü
“Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.”
6. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği
7. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas
“Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi.” – R. N. Güntekin
sınıf geçmesine engel olmak
sınıfta kalmak
1. başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçemeyerek aynı sınıfta yeniden okumak
2. herhangi bir işte başarısız olmak
Öğretmen olmadığı zamanlarda sınıfın düzenini sağlamak ve yönetim ile sınıf arasındaki iletişimi yürütmekle görevlendirilmiş öğrenci
İlköğretimin ilk dört yılında görev alan öğretmen
1. Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf
2. Toplumda sosyal ve ekonomik açıdan gerilerde kalan insan topluluğu
1. Öğretim kurumlarında ilk yıl
2. Kaliteli, mükemmel, kusursuz
“Birinci sınıf dikiş.”
1. Öğretim kurumlarında ikinci yıl
2. Değeri düşük, değersiz, sıradan
“İkinci sınıf gazetecilerden duydukları üç güncel fıkrayla bir şeye katkıları olur sanıyorlar.” – A. Ağaoğlu
Sosyal tabaka
“Benim sosyal sınıfımdaki hemcinslerinin bakımlı, alımlı ve mutlu olduklarını sanıyordu.” – A. Kulin
Genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf
1.Bir üst sınıf veya ileri sınıf
2.Toplumda sosyal ve ekonomik açıdan ileri düzeyde olan insan topluluğu
Emeğini sermayeciye satarak geçimini sağlayanların oluşturduğu toplum kesimi, proletarya
Öğrencilere, belli bir öğretim programını izlemek veya belli bir okulda okumak için gerekli temel anlayış, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla bir okula, bir üniversiteye bağlı olarak açılan öğretim öncesi sınıf
Savaşan birliklerin saldırısını kolaylaştıran, savunma gücünü artıran, yapı işleriyle uğraşan teknik askerî sınıf
Silahlı kuvvetlerin, silah ve cephanenin dışında kalan yiyecek, giyecek vb. gereksinimlerini sağlayan asker sınıfı
Savaşta haberleşme düzeninin kurulmasını, düşmanın elektronik araçlar kullanmasını engellemeyi veya bunu sınırlandırmayı sağlayan sınıf
Rahiplerin oluşturduğu dinsel sınıf
Harekât ve manevra yeteneğini at üstünde gerçekleştiren, aynı zamanda piyade gibi de görev yapan askerî sınıf


Leave A Reply