Şırnak İli Hakkında Bilgi

0

Şırnak ili nerededir? Şırnak ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

sirnak-haritasiŞIRNAK
Yüzölçümü: 7.172 km2.
İlçeleri: Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Hakkâri bölümlerine giren il ve bu ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Siirt ve Van, doğudan Hakkâri, batıdan Mardin illeri, güneyden Suriye ve Irak ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; İl toprakları, genelde dağlık yapıdadır. Yükselti batıdan doğuya, güneyden kuzeye doğru artar. Doğuda Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ve Hakkâri Dağları’nın uzantılarıyla kaplıdır. Buralarda yükselti 3.000 m’nin üzerine çıkar. Kuzeyde Porva Dağı (2.263 m), güneyde Cudi Dağı (1.089 m), Beytüşşebap’ın güneyinde Gelamemi Dağı (3.220 m) doğu bölümündeki başlıca yükseltilerdir. Batıda İdil ve Cizre ilçelerinin yeraldığı bölümde, yükselti 800-1.200 m’ye düşer. Irak sınırı dağlık olmasına karşın, Suriye sınırı düzlüklerle kaplıdır. İl topraklarını, kuzey-güney-güneydoğu doğrultusunda aşan ve ortaya yakın olarak bölen Dicle Irmağı, ortasından bölmekte, her iki yandan gelen kollarla beslenerek Cizre İlçesi’nde Irak topraklarına geçer. Ana jeolojik oluşumlar, kalker, marn, kumtaşı, püskürük kütleler, bazalt ve andezit tabakalarıdır. Bu oluşumlar üzerindeki başlıca topraklar ise, kırmızımsı kahverengi ve kireçsiz kahverengi topraklarıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü; İklim açısından, batı bölümü Anadolu, doğu bölümü Hakkâri dağlık bölgesi özelliklerini yansıtır. Genelde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise İç Anadolu’ya oranla daha serin geçer. Doğuya doğru iklim daha yağışlı ve serttir. Özellikle yükseklerde kar uzun süre kalır, yazlar da oldukça serindir. İl merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 13.7°C, en soğuk ay ocak, şubat en sıcak ay ağustostur. En yüksek sıcaklık 37.9°C (1969), en düşük sıcaklık -14.5°C (1967) olarak saptanmıştır. Bitki örtüsü oldukça zayıftır. Çalılaşmış bodur ağaçların oluşturduğu, düşük verimli meşe topluluklarına daha çok, ilin doğu kesiminde Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dağların yamaçlarında rastlanır.

Ekonomisi; Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, pirinç, mısır, fasulye, mercimek, nohut, susam, ceviz; meyvelerden üzüm, badem, elma, nar, incir, pamuk, pamuk tohumu başlıca ürünlerdir. Tarımsal üretimde ağırlık, ilin batısında yer şekillerinin daha elverişli olduğu alanlarda toplanırken; hayvancılık etkinlikleri doğuda dağlık alanda daha yoğundur. Hayvancılık, genelde koyun ve keçi beslemesine dayanır. Sığır yetiştiriciliği, köylerde yerel gereksinime yöneliktir. Kümes hayvancılığı ve arıcılık geleneksel yöntemlerle yapılır. İl, endüstri etkinlikleri açısından geridir. Çeşitli taşıt, tarım araç ve gereçleri, bakım, onarımı yapan az sayıdaki atölye dışında endüstri dalı yoktur. Geleneksel el sanatlarından dokumacılık önemini korur. Linyit başlıca doğal kaynaktır. Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı, Cizre İlçesi’nden Türkiye topraklarına girer. Endüstri gibi, eğitim ve sağlık hizmetleri ve olanakları, ülke ortalamasının çok altındadır.


Leave A Reply