Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

1
Advertisement

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü, öğrencilere yangın güvenliği, acil durum yönetimi ve itfaiyecilik alanlarında eğitim veren bir programdır. Öğrenciler, yangın söndürme teknikleri, acil durum planlaması ve arama-kurtarma becerileri gibi konularda teorik ve pratik eğitim alır.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, 2 yıllık bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu program, öğrencilere sivil savunma ve itfaiyecilik alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler.

Bu bölümde öğrenciler, yangın güvenliği, arama-kurtarma teknikleri, acil durum yönetimi, ilk yardım, yangın söndürme ve kurtarma teknikleri gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımı, yangın güvenliği planlaması ve acil durum planları gibi konulara da odaklanılır.

Program, öğrencilere teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunar. Öğrenciler, simülasyonlar ve saha çalışmaları aracılığıyla gerçek dünya senaryolarında becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programını tamamlayan öğrenciler, itfaiyecilik ekiplerinde çalışma, sivil savunma birimlerinde görev alma veya özel sektörde güvenlik ve yangın güvenliği alanında iş bulma gibi çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olurlar.

Advertisement

Bölüm, öğrencilere acil durumlara müdahale etme becerileri kazandırarak toplumun güvenliğine katkıda bulunma fırsatı sunar.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) mezunları çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. İş yapabilecekleri bazı alanlar şunlardır:

 1. İtfaiyecilik: İtfaiyecilik birincil kariyer yoludur. Mezunlar, itfaiye teşkilatlarında çalışarak yangınları önleme, yangın güvenliği denetimleri yapma, yangın söndürme operasyonlarına katılma, kurtarma ve arama faaliyetlerinde bulunma gibi görevleri yerine getirirler.
 2. Sivil Savunma: Sivil savunma birimlerinde çalışabilirler. Acil durum yönetimi, kriz planlaması, afet müdahaleleri, tahliye operasyonları ve halkı acil durumlara karşı bilinçlendirme gibi görevleri yerine getirebilirler.
 3. Özel Güvenlik: Mezunlar, özel güvenlik şirketlerinde veya kuruluşların güvenlik departmanlarında yangın güvenliği ve acil durum müdahaleleriyle ilgili görevler üstlenebilirler.
 4. Eğitmenlik: İtfaiye veya sivil savunma alanında eğitimci olarak çalışabilirler. Yangın güvenliği, acil durum yönetimi ve ilk yardım gibi konularda eğitimler düzenleyebilir ve bilgi ve becerilerini aktarabilirler.
 5. Danışmanlık: Mezunlar, yangın güvenliği danışmanlığı veya sivil savunma stratejileri konusunda danışmanlık hizmetleri verebilirler. Kuruluşlara yangın güvenliği planları oluşturma, risk değerlendirmeleri yapma ve acil durum hazırlık süreçlerinde rehberlik edebilirler.

Bu listedeki işler, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) mezunlarının tercih edebileceği potansiyel kariyer seçeneklerinden sadece birkaçıdır. Mezunlar ayrıca devlet kurumlarında veya özel sektörde güvenlik ve acil durum yönetimi departmanlarında da istihdam edilebilirler.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere geniş bir yelpazede eğitimler sunulur. Bu eğitimler, hem teorik derslerden oluşan sınıf içi çalışmaları hem de pratik uygulamaları içerebilir. İşte bu bölümde alınabilecek bazı temel eğitimler:

 1. Yangın Güvenliği: Yangınların oluşumu, yangın çeşitleri, yangın güvenliği prensipleri, yangın risk değerlendirmeleri, yangın önleme stratejileri, yangınla mücadele teknikleri ve yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımı gibi konuları kapsayan eğitimler verilir.
 2. İtfaiyecilik Temel Becerileri: İtfaiyecilik mesleğinde gerekli olan temel becerileri öğrenme fırsatı sunulur. Bunlar arasında yangın söndürme teknikleri, yangın tüpü kullanımı, yangınla mücadele ekipmanlarının kullanımı, arama-kurtarma teknikleri ve tahliye prosedürleri yer alır.
 3. Acil Durum Yönetimi: Acil durum yönetimi konusunda temel bilgiler verilir. Acil durum planlaması, kriz iletişimi, afet yönetimi, tahliye planları, acil durum senaryoları ve yönetim stratejileri gibi konular ele alınır.
 4. İlk Yardım: İlk yardım teknikleri ve prensipleri üzerine eğitimler düzenlenir. Temel yaşam desteği (CPR), yara bakımı, kanama kontrolü, kırık-çıkık tespiti ve immobilizasyon gibi konular üzerinde durulur.
 5. Araç ve Ekipman Kullanımı: Yangın güvenliği ekipmanları, itfaiye araçları ve diğer acil durum ekipmanlarının kullanımı ve bakımı hakkında eğitimler verilir.
 6. İletişim ve Liderlik: İtfaiyecilik ve sivil savunma çalışmalarında etkili iletişim becerileri, liderlik ve takım çalışması konularına odaklanılır.

Bu eğitimler, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) programında alınabilecek örnek dersler ve becerilerdir. Program, öğrencilere hem teorik bilgileri sağlamak hem de pratik uygulamalarla becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak için çeşitli derslerden oluşur.

Advertisement

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

70%
70%
Awesome

Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapan kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  7

1 Yorum

Leave A Reply