Siyatik Nedir? Siyatik Belirtileri

0
Advertisement

Siyatik nasıl bir hastalıktır? Siyatik nasıl oluşur, nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi.

siyatikSiyatik; Kalça siniri (siyatik) ve dallarının yolu üstünde şiddetli ağrıyla kendini gösteren hastalıktır. Siyatikte, sinirde bozun söz konusu olabildiği (sinir iltihabı) gibi olmayabilir de (kalça sinir ağrısı).

SÜREKLİ BİR AĞRI

Siyatik ağrısı apansızın ortaya çıkar; bazı durumlarda siyatik ağrısının ortaya çıkmasından önce bel ağrıları görülebilir; ama hiçbir başlangıç dönemi olmaksızın da belirebilir; anında ya da birkaç günde en şiddetli noktasına ulaşır. Ağrının tuttuğu alan çok özeldir: Hasta yanda, bel ve kalça bölgesi, baldırın arka yüzü, ayak bileği ve ayak tutulur. Ağrı, en yalın kasılmadan kramplara, hatta sürekli ağrılı bir ortam üstünde gelişen şiddetli nöbetlere kadar değişik derecelerde olur. Öksürükle artar, yürümeyi ve oturmayı engeller ve bazen uykuyu engelleyecek kadar şiddetli olur. Topallamaya yol açar ve kalçanın durumu, ağrının şiddetini azaltmak amacıyla değişir (ağrısız durum).

Siyatikten kuşkulanıldığı zaman, sinir yolu boyunca elle muayene yapılarak ve bazı işlemler uygulayarak bu çok özel ağrı, araştırılıp, ortaya konabilir; söz konusu işlemler arasında Lasegue belirtisi (alt üye gergin durumdayken leğen üstüne doğru bükme uygulandığında, şiddetli ağrı ortaya çıkar) ve Bonnet belirtisi (alt üye bükülüyken dışa doğru dönme hareketi uygulandığında, ağrı ortaya çıkar) sayılabilir. Muayenede ayrıca kas gevşekliği, Aşil refleksinin yok olması ve ayak düzeyinde duyum bozuklukları saptanır. Krizin süresi değişkendir (genellikle birkaç hafta sürer). Ağrı çoğunlukla dinlenme durumunda azalır, hareketle yinelenir.

NEDENLERİ

Advertisement

Siyatiğin çeşitli nedenleri vardır. En sık görülen nedeni disk fıtığıdır. Omurlararasından fıtıklaşan disk, kalça siniri köklerini, genellikle bel kuyruk sokumu kemiği omurları arasındaki eklem düzeyinde sıkıştırır. Diskin fıtıklaşması ya bir travmaya (tek bir şiddetli hareket veya yinelenen çok sayıda hareket) ya da yozlaştırıcı eklem romatizmasına bağlıdır. Daha seyrek olarak görülen öbür nedenler arasında, sinir köklerini sürekli uyaran ya da basıya uğratan omurga veya omurilik kanseri, omurga veremi (Pott hastalığı) veya kalça eklemi veremi, küçük leğen uru, omurga kırığının bıraktığı iz gibi yerel nedenler ya da şeker hastalığı, frengi, damla hastalığı, sıtma gibi genel hastalıklar sayılabilir.

TEDAVİ

Tedavide, neden olan hastalığın iyileştirilmesinin yanı sıra temel olan, mutlak bir yatak istirahati ve.ağrı kefiri ilaçların kullanılmasıdır; ayrıca duruma göre yerel kortizon türevleri şırınga edilir; omurgaya çekim uygulanır, jimnastik, radyoterapi, sıcak su banyolarından da yararlanılabilir. Bazen bir korse aracılığıyla hasta bölge geçici olarak hareketsizleştirilir. Yineleyen ve öbür tedavilere yanıt vermeyen ve felçlere neden olan siyatiklerde cerrahi tedavi gerekir. Bu tedavi, fıtıklaşmış diskin çıkartılmasından, bazen de kemik yamasından oluşur.


Leave A Reply