Slavlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Avrupa’nın ve dünyanın en kalabalık uluslarından olan Slavlar ile ilgili temel ve kısa bilgiler

Dünyaca Ünlü Slavlar

Slavlar, Hint-Avrupa dil ailesine giren dilleri konuşan Avrupa’nın doğu kesiminde yaşayan uluslar topluluğu. Slavların ortaklığı, dillerinin akrabalığına, Germen ve Romanlardakinden daha güçlü, ortak bir kültür mirasına ya da erken gelişmiş ve uzun süre kalmış hukuki düşüncelere daha az dayanır.

Slav adı, değişime uğramış biçimleriyle bazı Slav kavim ve halklarında yaşar (Slovenler, Slovaklar gibi). Slavların asıl yurdu, yukarı Bug ile orta Dnyeper arasında Don Irmağı’na kadar uzanıyordu. 5. ve 6. yüzyıllarda Slavlar, kuzeybatı ve güneybatıya doğru, sonra Güneydoğu Avrupa’ya ve Balkanlar’a ve Elbe’ye kadar batıya göçettiler. Bu göçler ve özellikle 9. yüzyılın sonunda birliği dağıtan Macar istilası yüzünden Slavlar, Batı, Doğu ve Güney Slavlar olarak bölündüler.

Günümüzde 250 milyon kadar olan bu üç grup şöyle dağılır:
1) Doğu Slavları: Ruslar, Ukraynalılar, Beyaz Ruslar.
2) Batı Slavlar: Polonyalılar, Çekler, Slovaklar.
3) Güney Slavlar:
a) Batı grubu: Slovenler, Hırvatlar;
b) Doğu grubu: Sırplar, Karadağlar, Makedonlar, Bulgarlar. 5 milyon kadar Slav kökenli de ABD’de yaşar.

Sayıları tam olarak saptanamayan milyonlarca Slav da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmıştır. Din açısından da Slavlar çeşitli kollara ayrılırlar: Ruslar, Ukraynalılar, Beyaz Ruslar, Bulgarlar, Sırplar, Makedonlar ve Karadağlar, Ortodoks; Polonyalılar, Çekler, Slovaklar, Slovenler, Hırvatlar ve Beyaz Rusların bir bölümü Katolik, Slovakların bir bölümü Protestan; Sırbistan ve Bulgaristan’da yaşayanların bir bölümü de Müslümandır. Doğu Ortodoks Slavlar yazı olarak Kiril Alfabesi’ni, Katolikler, Protestanlar ve Müslümanlar Latin Alfabesi’ni kullanırlar.

Advertisement

Leave A Reply