Son İle İlgili Deyimler Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Son Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında son geçen deyimler ve atasözleri nelerdir? Son hakkında atasözleri, deyimler anlamları ve açıklamaları.

son atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Son İle İlgili Deyimler

 • ***çıkmaz ayın son çarşambası
  şaka işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan bir söz.
 • ***son bulmak
  bitmek, tükenmek: Dallar uçlara doğru gittikçe inceliyor, gecenin karanlığına karışarak son buluyordu. -N. Cumalı.
 • ***son gelmemek
  sınır tanımamak, haddi hesabı olmamak: Salime kadının damadından bahsederken onu övmelerine son gelmezdi. -H. Z. Uşaklıgil.
 • ***son kozunu (kartını) oynamak
  elinde bulunan son imkânı kullanmak: İlk uzunçaların hazırlıkları başladığında, her ikisi de son kartlarını oynadıklarını biliyordu. -M. Mungan.
 • ***son nefesini vermek
  ölmek: Adam, iskelenin üstüne yığılmış, son nefesini verirken biçarenin şapkasını aşırmışlar. -B. R. Eyuboğlu.
 • ***son noktayı koymak
  bir işte en son sözü söylemek.
 • ***son vermek
  bitirmek, sona erdirmek: Gevezeliklerine tam zamanında son vermişler. -N. Hikmet.
 • ***son yolculuğa çıkmak
  ölmek.
 • ***son yolculuğa uğurlamak
  birinin cenaze törenine katılmak.
 • ***sona ermek
  son bulmak: Dağın patlatılması sona erince dolgu başlayacaktı. -A. Kulin.
 • ***sonu gelmek
  bitmek, tükenmek, yok olmak, ölmek.
 • ***sonunu almak
  1) bir işi bitirmek; 2) bir işin bittiğini görmek.
 • ***sonunu getirememek
  iyi başladığı bir işi başarıyla bitirememek.
 • ***söze son vermek
  konuşmayı bitirmek: Umarım ki sizi tatmin ettim diyerek sözlerine son verdi. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***tünelin sonunda ışık görünmek
  sıkıntılı durumdan kurtulmak için çare belirmek.

Son İle İlgili Atasözleri

 • ***acele işin sonu pişmanlık
  acele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.
 • ***armudun önü kirazın sonu
  armut ilk çıktığında, kiraz da biteceği zaman yenilmeli.
 • ***bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
  birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz.
 • ***harman sonu dervişlerindir
  herkesin bol bol yararlandığı şeylerin artakalanından alçak gönüllüler yararlanır.
 • ***sabrın sonu selamettir
  karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.
 • ***serkeş öküz (son) soluğu kasap dükkânında alır
  dikbaşlı olanlar, davranışlarının cezasını görürler, hatta bu davranışları hayatlarına bile mal olabilir.
 • ***son pişmanlık fayda vermez (etmez)
  iş işten geçtikten sonra pişman olmanın yararı yoktur.
 • ***sona kalan dona kalır
  bir işte geç kalan istediği şeyi elde edemez.
Son Pişmanlık Fayda Vermez:

ANAFİKİR : Sonunda pişmanlık duymamak için yapılacak işler düşünülerek yapılmalı.

Yapılacak bir işin gerekleri önceden düşünülüp yerine getirilirse olumlu sonuçlar alınabilir. Gerekli önlemleri alınmadan yapılan işlerin yaratacağı olumsuzluklara üzülmek, pişman olmak kişiye hiçbir yarar sağlamaz. Önemli olan işin başında sonucun nasıl olacağını kestirmek, doğacak olumsuzluklara baştan gerekli önlemleri almaktır. Doğacak olumsuzluklar karşısında da üzülmek yerine onlardan ders alıp tekrarlarını önleme yoluna gidilmelidir.

Sona Kalan Dona Kalır:

ANAFİKİR : Yapılması gerekeni zamanında yapmayıp geciktiren kişi zarar görün

İnsanı başarılı ve verimli yapan etmenlerin başında işlerini zamanında yapması, bugünün işini yarma bırakmaması gelir. İşleri sonraya bırakmak, alınması gerekenleri önce almayıp sonra almaya kalkmak çoğu zaman zarar getirir. Çünkü zamanında yapılan veya alınan daha değerli olur, daha değerliler arasından seçilir. Sona kadar beklendiğinde bütün güzellikler, bütün değerliler başkaları tarafından seçilmiş olur.

Önce Can Sonra Canan:

ANAFİKİR : İnsan, sevdiğinden önce kendi canını, kendi çıkarını düşünür.

Advertisement

İnsanların bencilliğini belirleyen bu sözü her alanda, her kişi için doğru kabul etmek mümkün değildir. Kendisini yavurusu için feda etmekten çekinmeyen, kendi sağlığını yavruları için hiçe sayan anne ve baba sevgisini böyle bir genellemenin içinde düşünmek, doğru olmaz. Bazı istisnaları olsa bile genelleştirilemez. Ancak diğer sevgilerde bunu geçerli sayabiliriz. Kişi kendisi ile başkaları arasında bir seçim yapmak durumunda kalırsa haliyle kendisini düşünecek, kendi çıkarım koruma yoluna gidecektir. Çünkü yaşam mücadelesini kişi kendi başına vermek zorundadır.


Leave A Reply