Sosyolog (Sosyoloji Mezunu) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Sosyolog nedir ve nasıl olunur? Sosyolog (Sosyoloji Mezunu) ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Sosyolog

Advertisement

Sosyolog (Sosyoloji Mezunu) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Sosyologlar, toplulukları, kültürleri, organizasyonları, sosyal kurumları ve insanların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplumu ve sosyal davranışı inceler.

Ne İş Yapar?

Sosyologlar genellikle aşağıdakileri yapar:

***Sosyal konularla ilgili teorileri test etmek için araştırma projeleri tasarlar

***Anketler, gözlemler, görüşmeler ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplar

Advertisement

***Verilerden analiz ve sonuçlar çıkarır

***Araştırma bulgularını detaylandıran raporlar, makaleler veya sunumlar hazırlar

***Diğer sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yapar

***Araştırma bulguları ve sosyolojik konular hakkında müşterilere, politikacılara veya diğer gruplara önerilerde bulunur

***Sosyologlar insan davranışını, etkileşimi ve organizasyonu daha büyük sosyal, politik ve ekonomik güçler bağlamında inceler. Sosyal, dini, politik ve ekonomik grupların, organizasyonların ve kurumların faaliyetlerini gözlemlerler. Kurumlar dahil olmak üzere sosyal etkilerin farklı bireyler ve gruplar üzerindeki etkisini inceler. Ayrıca bu grupların ve etkileşimlerin kökenini ve büyümesini izlerler.

Nerelerde Çalışır?

Yöneticiler, eğitimciler, milletvekilleri ve sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunları çözmek ve kamu politikası oluşturmak için sosyolojik araştırmalar kullanır. Sosyologlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sosyal konularda uzmanlaşmıştır:

Advertisement

Sağlık
Suç
Eğitim
Irk ve etnik ilişkiler
Aileler
nüfus
Cinsiyet
yoksulluk
yaşlanma

Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları Felsefe, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanlarında öğretmenlik yapabilirler. Diğerleri, özellikle de sosyoloji alanında lisans derecesine sahip olanlar, çoğu zaman sosyolog mesleği dışındaki ilgili işlerde politika analistleri, demograflar, anket araştırmacıları ve istatistikçiler olarak çalışırlar. Bunun yanı sıra özel şirketlerde insan kaynakları departmanında ve halkla ilişkiler departmanlarında iş bulabilirler.

Sosyologlar genellikle bir ofiste çalışırlar. Bazen görüşmeler veya gözlemler yoluyla araştırma yapmak veya araştırma sonuçlarını sunmak için ofis dışında da çalışabilirler.

Eğitimi:

Sosyoloji eğitim süresi 4 yıldır. Mesleğin Eğitimi; üniversitelerin Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji Bölümlerinde verilmektedir. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sosyologlarda Bulunması Gereken Özellikler;

Sosyologlar aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

Analitik beceri. Sosyologlar genellikle teorilerini test etmek için istatistiksel süreçleri kullanarak verileri ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde analiz edebilmelidir.

İletişim yetenekleri. Sosyologlar röportaj yaptıkları, meslektaşları ile işbirliği yaptıkları ve araştırma sonuçları sundukları zaman güçlü iletişim becerilerine ihtiyaç duyarlar.

Eleştirel düşünme becerileri. Sosyologlar araştırma yaparken eleştirel düşünebilmeliler. Toplumla ve oluşturduğu gruplarla ilgili mantıklı sonuçlar çıkarmak için araştırma projeleri tasarlamalı ve bilgi toplamalı, işlemeli ve analiz etmelidirler.

Problem çözme yetenekleri. Sosyologların araştırması tipik olarak sosyolojik problemleri belirlemeye, çalışmaya ve çözmeye odaklanır.

Yazma Becerileri. Sosyologlar sıklıkla bulgularını detaylandıran raporlar yazmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply