Özgül Isı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özgül Isı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Özgül ısı ne demektir, neye bağlıdır? Özgül ısının özellikleri, Özgül ısı, öz ısı nasıl hesaplanır, formülü nedir? Özgül ısı hakkında bilgi.

ozgul-isi

Özgül Isı

ÖZGÜL ISI; Farklı maddelerin eşit kütlelerinin sıcaklığını bir derece artırabilmek için farklı miktarlarda enerji gerektiği, deneyler sonucu bildiğimiz biri olgudur. Örneğin, 1 kg demirin sıcaklığını 20 °C’den 30 °C’ye yükseltmek için 4.5 kJ enerjiye gerek duyulurken, 1 kg suyun sıcaklığını aynı aralıkta artırmak için bunun 9 katı olan 41.8 kJ enerjiye gerek duyulur. Bu nedenle maddelerin enerji depolama yeteneklerini belirten bir özeliğin tanımlanmasına gerek duyulmuştur. Bu özellik özgül ısıdır.

Özgül ısı, bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli enerji diye tanımlanmıştır. Genellikle bu enerji, hal değişiminin nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak farklı olacaktır. Termodinamikte iki özgül ısı tanımı yaygın olarak kullanılır: Sabit hacimde özgül ısı Cv ve sabit basınçta özgül ısı Cp

özgül ısı

Fiziksel olarak, sabit hacimde özgül ısı Cv, maddenin birim, kütlesi m sıcaklığını sabit hacimde bir derece yükseltmek için gerekli enerji  diye açıklanabilir. Aynı işlemi basınç sabit kalırken yapmak için gerekli enerji de,  Cp veya sabit basınçta özgül ısıdır.

Advertisement

Sabit basınçta özgül ısı Cp, sabit hacimde özgül ısı Cv  den her zaman daha büyüktür. Bunun nedeni, sistemin sabit basınçta genişlerken yaptığı iş için, fazladan bir enerjinin gerekli olmasıdır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply