Stéphane Mallarmé Kimdir? Sembolizmin Kurucusu Fransız Şairin Hayatı

0
Advertisement

Stéphane Mallarmé kimdir? Sembolizmin kurucusu Fransız şair Stéphane Mallarmé’nin hayatı, biyografisi, eserleri ve şiirleri ve özellikleri hakkında bilgi.

Büyük Fransız Sembolist şair Stephane Mallarme, 1842’de Paris’te doğdu. Charles Baudelaire‘in etkisi altında küçük yaşta şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri 1860’larda dergilerde görünmeye başladı.

Stéphane Mallarmé

Stephane Mallarme’in çalışmaları genellikle “saf şiirin” en iyi örneği olarak kabul edilir. Mallarme metaforik zorunluluklarla ilgilendi ve kelimelerle simyayı uygulamaya çalıştı – sembol olarak kelimenin yeni bir hareketliliğe sahip olacağı ve anlamın yeni yoğunluklarını ve ayrıntılarını elde edeceği bir tür şiir.

Mallarme’nin en bilinen şiirleri, Debussy’nin aynı adı taşıyan şiirinden (1894) ilham alan ve Manet tarafından canlandırılan L’Apres Midi D’un Faun’udur (Faun Öğleden Sonra) (1865). Diğer eserleri arasında, yazar Theopile Gautier’in anısına yazılmış olan Herodiade (1896) ve Toast Funebre yer alıyor. Mallarme’nin sonraki çalışmaları, ölümden sonra yayınlanan deneysel şiir Un Coup de Des’i (1914) içerir.

1880’lerden itibaren Mallarme, Paris’teki Andre Gide ve Paul Valery de dahil olmak üzere bir grup Fransız yazarın merkezi idi ve şiir ve sanat üzerine fikirlerini iletti. Teorilerine göre hiçbir şey gerçekliğin ötesinde değildir, ama bu hiçliğin içinde mükemmel formların özü yatmaktadır ve bu özleri açığa çıkarmak ve kristalize etmek şairin görevidir. Mallarme’nin şiirinde yoğunlaşmış figürler ve sıra dışı sözdizimi vardır. Her bir şiir, merkezi bir sembol, fikir veya metafor etrafında inşa edilir ve fikri gösteren ve yardımcı olan alt görüntülerden oluşur. Mallarme’nin libre ve kelime müziği 1890’ların çökmekte olan hareketini şekillendirdi.

Advertisement

Bazı Mallarme’nin estetik teorileri, günümüzün soyut ressamlarınınkilerle paralellik gösterirken, şiirsel sözdizimi Kübistlerin tekniğiyle karşılaştırılabilir. Hayatının geri kalanı için Mallarme, edebiyat teorilerini uygulamaya koyma ve Grand Oeuvre (Harika Çalışma) yazması için kendini adadı. Mallarme, bu çalışmayı tamamlamadan 9 Eylül 1898’de Paris’te öldü.


BİYOGRAFİ 2

Stéphane Mallarmé; Fransız şairidir (Paris 1842 – Seine et Marne/Valvins 1898). Sens Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak okudu (1852-1860). Beaudelaire’nin Les Fleurs du MaVini (Elem Çiçekleri) 1857 okuyup etkilendi. İngilizceyi sevip öğrenmesine neden olan ikinci etki Edgar Allen Poe‘yu (1809-1849) okumaktan doğdu. Ortaöğrenimle yetinerek İngiltere’de (1863) bir Alman kızıyla evlenip yuva kurduktan sonra İngilizce öğretmenliğini ömür boyu sürdürdü: Tourman Koleji, Besançon (1866), Avignon, Paris (1871’den sonra).

Günlük yaşamının tekdüzeliğinde ev ve okul arası gidip gelişler, tek kızının doğuşu (1864), 1880’den sonra salı akşamları evinin yemek odasında toplanan sanatçı dostlarla söyleşiler, başlıca olaylardır. Bir şiir yeteneğiyle doğduğundan, dilinin şiirsel olanaklarını gereğince kavradığından ömür boyu ısrarla kendine özgü soyut bir şiiri bulup yaratma çabasından hiç kimse şüphe etmemekle birlikte Mallermé’nin eseri, bütün bu inançları içten onaylatacak kadar güçlü olmamıştır. Böylece simgeci (sembolist) şairler arasında yer alır, “şairler prensi” diye onurlandırılır.

Başlıca eserleri: Poésies (şiirler) 1887, Abum de Vers de Prose, Pages (Düzyazı ve Şiir Albümü, Sayfalar) 1887, Divagations (Rastgele Düşünceler) 1897, Oeuvers Complètes (Bütün Eserleri ) öl. s. 1945.


Leave A Reply