Streptokok Nedir? Streptokok Bakterisi Özellikleri, Yaptığı Hastalıklar

0
Advertisement

Streptokok nedir, özellikleri nelerdir? Streptokok belirtileri, neden olduğu enfeksiyonlar, tedavi yöntemleri hakkında bilgi.

Streptokok

Streptokok Bakterisi

Streptokok

Streptokok; Yuvarlak biçimli olan ve zincir şeklinde dizilen, Streptococcus cinsi bakteridir.

Streptokokların çok sayıda çeşitleri vardır.

ON DOKUZ SERUMBİLİMSEL GRUP

Streptokoklar, antijen özelliklerine göre, bir çökelme tepkisi ile ortaya konan ve A’dan H’ye ve K’dan U’ya kadar harflerle gösterilen on dokuz serumbilimsel gruba ayrılırlar. Bununla birlikte, bazıları sınıflandırılamazlar. Enterokok D grubunda yer alır. Streptokoklar doğrudan mikroskop muayenesiyle ortaya konurlar. Ayrıca kanlı özel bir ortamda bunların üretimi de sağlanabilir. Bu ortamda streptokoklar alyuvarları yıkıma uğratabilir ya da uğratamazlar. A grubu streptokoklar antijen özelliği taşıyan enzimler üretirler. Kanda bu antijene karşı oluşan serum antikorları, özellikle de antistreptolizin-0 adı verilen bölümü (ASLO) ölçülebilmektedir. Ancak, ASLO’nun kan düzeyleri birkaç hafta sonra yükselmektedir, bu nedenle ölçülmeleri ancak uzamış hastalıklar sırasında yarar sağlar.

HASTALIK OLUŞTURMA GÜÇLERİ

Streptokokların hastalık oluşturma güçleri, bağlı oldukları gruplara göre değişir. A grubu streptokok her zaman hastalık yapıcı özelliktedir. Bademcik, ortakulak iltihapları, sinüs iltihapları, kızıl, çakmak hastalığı (impetigo), yılancık, septisemiler, ivegen eklem romatizması, kalp iç zarı iltihaplanmalarının ağır biçimleri, böbrek hastalıkları gibi birçok hastalığın sorumlusu streptokoklardır. Sindirim kanalında çürükçül olarak yaşayan enterokoklar barsak, safra, dölyolu ve kalp iltihaplarına neden olabilirler. Kadının üreme organlarında bulunan B streptokok yeni doğmuşta beyin iltihaplarına yol açabilir.

TEDAVİ

Tedavide antibiyotiklere başvurmak gerekir. Penisilin ve sefalosporin türü antibiyotikler A grubu streptokoklar üstünde etkilidirler. Sülfamitlerin de aynı biçimde etkisi vardır. Ama enterokoklar çok sayıda antibiyotiğe direnç gösterirler ve öbür gruplardaki streptokoklar ile sınıflandırılamayan streptokokların tedavisinde olduğu gibi, uygun antibiyotiğin seçimi için antibiyogramın belirlenmesi gerekir.

Advertisement

Doğal genetik dönüşüm

Doğal genetik dönüşüm, DNA’nın çevreleyen ortam aracılığıyla bir bakteriden diğerine transferini içerir. Dönüşüm, çok sayıda genin ifadesine bağlı karmaşık bir süreçtir. Bir bakterinin transformasyon yapabilmesi için yeterlilik olarak adlandırılan özel bir fizyolojik duruma girmesi gerekir. S. pneumoniae, S. mitis ve S. oralis yetkin hale gelebilir ve sonuç olarak yırtıcı bir kardeş öldürücü mekanizma ile transformasyon için aktif olarak homolog DNA elde edebilir. Bu kardeş katili mekanizma, esas olarak aynı niş içinde bulunan yetkin olmayan kardeşlerden yararlanır. S. pneumoniae’nin oldukça yetkin izolatları arasında, Li ve ark. nazal kolonizasyon uygunluğunun ve virülansının (akciğer enfektivitesi) sağlam bir yeterlilik sistemine bağlı olduğunu gösterdi. Yeterlilik, streptokok patojeninin, konakçının oksidatif saldırısının neden olduğu DNA hasarlarının rekombinasyonel onarımı için harici homolog DNA kullanmasına izin verebilir.

Sağlık Uyarı


Leave A Reply