Sultan Baybars Kimdir?

0
Advertisement

Efsanevi ve büyük bir hükümdar olan Sultan Baybars (Meliküzzahir Seyfettin) hayatı ve dönemi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Sultan BaybarsMısır-Suriye Türk Memlûk İmparatorluğumun 4. sultanıdır. Bütün Memlûk sultanlarının en büyüğü sayılır.

1223’te Kıpçak’ta doğdu. Esir olarak Kahire’ye gelip Sultan’ın hassa ordusuna alındı. 1249’da Mansûre Savaşı’nda Haçlı Ordusu’ nun yenilmesi ve Fransa Kralı IX. Saint Louis’nin esir alınmasında büyük yararlılıklar gösterdi. Eyyubi hanedanının iktidardan uzaklaştırılarak Türk Memlukleri’nin devleti ele geçirmelerinde de birinci derecede rol oynamıştır.

1260’ta Mısır’ı Moğol egemenliğinden kurtaran pek önemli Ayn-Balut Savaşı’nda Baybars ordunun öncü komutanıydı. Tarihin akışını değiştiren bu çarpışmada muzaffer Türk ordusuna başkomutanlık eden Sultan Kutuz, Baybars’a Halep genel valiliğini vermediği ve hatta şöhretinden korkarak onu öldürtmek istediği için, Baybars tarafından 1260 yılında öldürüldü. Baybars sultan ilan edildi.

Baybars, büyük imparatorluğun başına geçtiği zaman, İlhanlılar ve Haçlılar, devleti son derece tehdit ediyorlardı. 1261’de Baybars, .Bağdat’tan Moğoİlar’ın elinden kaçan bir Abbasî prensini halife ilân ederek, Abbasî halifeliğinin Kahire’cle devam etmesini sağladı. Sünnî İslâm âleminde de bu şekilde büyük bir nüfuz kurmuş oldu. 1265’te Haçlılar’dan Suriye kıyılarında birçok kale alıp Kilikya Ermeni Devleti üzerine de bir ordu gönderdi. Ermeni Kralı esir alındı ve başkentleri Sis şehri işgal edildi.

Baybars 1268’de yeniden sefere çıkarak, Haçlıların son dayanak noktaları olan Antakya’yı aldı ve Antakya Prensliğine ebediyen son verdi. 1269’da Hicaz’a gidip hacı oldu ve bu taraflardaki Memluk egemenliğini kuvvetlendirdi. 1270 seferinde Askalan ve 1271 seferinde de Kerek kalelerini alarak, Haçlılar’ı son kalelerinden mahrum etti. 1272 ve 1273’teki iki İlhanlı taarruzunu da başarıyla püskürttü. 1274’te Anadolu’ya girip tekrar Ermeni başkenti Sis’i işgal etti.

Advertisement

1277’de Anadolu Selçuklu Devletini İlhanlı tahakkümünden kurtarmak için, bir kısım Anadolu Türk beylerinin daveti üzerine Baybars yeniden Anadolu’ya geldi. Elbistan Meydan Savaşı île müttefik İlhanlı-Selçuklu ordusunu kolayca dağıtıp Kayseri’ye girdi. Fakat ülkesinden bu derece uzaklaşmaktan korkarak Şam’a döndü, 10 haziran 1277’de, kısa bir hastalıktan sonra, öldü, Şam’a gömüldü. 54 yaşında olduğu için, daha kendisinden pek çok işler bekleniyordu.

Ortaçağın en büyük hükümdarlarından olan Sultan Baybars, Moğol egemenliğinin Suriye ve Mısır’a yayılmasına kesin şekilde engel olmuş, Haçlılar’ın yüzyıllarca süren işgaline Orta Doğu’da son vermiş, büyük bir dirayetle devletin iç ve dış siyasetini yürütmüş, büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Devlet teşkilâtında yaptığı başarılı işler de önemlidir. Tamamen müstesna bir irade, kabiliyet ve dehaya sahipti.


Leave A Reply