Sünbülzade Vehbi Kimdir

0
Advertisement

Sünbülzade Vehbi isimli Türk şairi hakkında bilgi. Sünbülzade Vehbi kimdir

XVIII. yüzyılda Nedim İle Galip arasında yetişen Türk şairlerinin ünlülerindendir. 1718 yılında Maraş’ta doğduğu tahmin edilmektedir. Sünbülzade Reşit Efendi’nin oğludur.

Kadılıklarda başka idari görevlerde bulundu. 1775’te 1. Sultan Abdülhamit’in elçisi olarak İran’a gönderildi. Sonra gene kadılıklarda bulundu ve 90 yaşlarında İstanbul’da öldü. Seyyid Vehbi’den “Vehbi-i Cedid = Yeni Vehbi” diye ayrılır. Şiirleri onun kadar kuvvetli değildir. Fakat ondan fazla ün kazanmış ve popüler olmuştur.

Klasik Doğu dillerinde bilgisi mükemmeldi. Türk çocuklarına Farsça’yı kolay öğretmek için “Tuhfe-i Vehbi” ve Arapça’yı kolay öğretmek için “Nuh-be-i Vehbi”yi yazmıştır. Bu manzum eserler medreseler kapatılıncaya kadar medrese öğreniminin ilk basamaklarında okutulmuş ve çok rağbet görmüştür. Oğlu Lütfi’ye öğüt vermek için yazdığı “Lütfiye” adlı mesnevisinde Nabi’yi taklit etmiştir. Ayrıca “Şevk-Engiz” adlı bir mesnevisi ve şiirlerini toplayan divanı vardır.

“-suhan” redifli uzun kasidesi çok tanınmıştır. Şair bu manzumesinde şiir sanatı hakkındaki anlayışını dile getirmiştir. Sünbülzade Vehbi’nin fıkra, latife ve nükteleri de pek ünlüdür.

Advertisement

Leave A Reply