Suyun Önemi, Küresel Su Kıtlığı ve Nedenleri, Önlemler İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Suyun hayatımızdaki, canlıların yaşam döngüsündeki yeri ve önemi, Küresel su kıtlığı, nedenleri ve alınacak önlemler ile ilgili yazı / kompozisyon.

Pasifik (Büyük) Okyanus

Suyun Önemi İle İlgili Yazı

Su tarih boyunca dünyamızı yönlendiren ona şekil veren ayrıca canlıların yayılımını ve yaşam şeklini direkt olarak belirleyen bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.

Öncelikle su olmaz ise yaşamda olmaz. Evrim teorisine ister inanın ister inanmayın ama canlıların ilk oluşum dönemlerinde su ne kadar önemli ise günümüzde de o kadar önemlidir. Gelecekte de bu önemini korumaya devam edecektir. Antik uygarlıkların yaşam tarzlarını incelediğinizde hem yerleşim yerlerinin seçimi hem de su ile ilişkileri sebebi ile kültürel faaliyetlerinin ne kadar çok etkilendiğini göreceksiniz. Örneğin Antik Mısırlılar Nil nehrini kutsal kabul etmişlerdir. Nil nehrinin taşması ile oluşan verimli toprakları ekerek kendi medeniyetlerini ayakta tutmayı başarmışlardır. Keza Mezopotamya denen ve Fırat ile Dicle nehrinin arasında kalan bölgede suyun varlığı aynı zamanda bu bölgeyi medeniyetlerin beşiği haline getirmeyi de başarmıştır.

Günümüzde de gelecek için felaket senaryoları çizen bilim insanları, gelecekbilimciler ileride insanoğlunun su için savaşlar dahi yapacağını tahmin etmektedirler. Suyun yokluğunun yanı sıra varlığı da bir dert olarak insanoğlunun başına baz işler (!) açacağa benziyor.

Bir de canlıların yaşamlarına nasıl etki ettiğini görelim. İnsanoğlu her gün mutlaka su içmek zorundadır. Hem de öyle bir bardak değil en azından 10 bardağa yakın su içilmesi gerektiğini uzmanlar her fırsatta bizlere buyurmaktadırlar. Aynı zamanda su kaynaklarının da küresel ısınma sebebi ile azalması sebebi ile su tasarrufu gibi bir kavramla karşılaştık. İnsanoğlu geleceği açısından suya vereceği önem kurmuş olduğumuz medeniyetinde sürüp sürmeyeceğini belirleyecektir.

Advertisement

Suyun canlıların habitatına verdiği şekli, canlıların yaşamları için gerekli olduğu konusundaki yadsınamaz gerçekler bir yana su geleceğin dünyasını hem coğrafi hem de siyasi olarak şekillendirip tarihteki perde arkası görevinden sıyrılıp ön plana çıkacak gibi gözükmektedir.

Küresel Su Kıtlığı Konulu Kompozisyon

Su kıtlığı, su stresi veya su krizi olarak da adlandırılır. Su kıtlığı, standart su talebini karşılayacak tatlı su kaynaklarının bulunmaması durumudur. İnsanlar, bazı çok ıslak ve bazı çok kuru coğrafi bölgelere neden olan iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen eşit olmayan dağılım nedeniyle bir su kriziyle karşı karşıya. Ayrıca, son yıllarda küresel tatlı su talebindeki keskin artış endüstrilerden kaynaklanmaktadır. Su kıtlığı aynı zamanda kuraklık, yağış eksikliği veya kirlilikten de kaynaklanabilir.

Küresel su kıtlığı, tatlı su talebi ile suyun mevcudiyeti arasındaki zamansal ve coğrafi farklılıklardır. Dünya nüfusunun artması, insanların yaşam standartlarının iyileşmesi, değişen tüketim alışkanlıkları, küresel su talebinin artmasının sebeplerinden sadece birkaçı. Değişen hava koşulları, büyük çapta ağaçların kesilmesi, kirliliğin artması, sera gazları ve suyun israf edilmesi gibi iklim değişiklikleri, yetersiz su kaynağına neden olur.

Küresel düzeyde ve yıllık bazda, bu talebi karşılamak için yeterli tatlı su mevcuttur, ancak su talebi ve mevcudiyetinin coğrafi ve zamansal farklılıkları büyüktür ve su kıtlığına yol açar. Kıtlık, doğal hidrolojik değişkenliğin bir sonucu olarak zamanla değişir. Su kıtlığı, geçerli ekonomik politika, planlama ve yönetim yaklaşımının bir fonksiyonu olarak daha da değişmektedir.

Uluslararası Kaynak Paneli, hükümetlerin su kıtlığının üstesinden gelmek için büyük ölçüde verimsiz çözümlere yatırım yapma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu çözümler barajlar, kanallar, su kemerleri, boru hatları ve su depoları gibi mega projelerdir. Bunlar genellikle ne çevresel olarak sürdürülebilir ne de ekonomik olarak uygulanabilirdir. Hükümet, tüm su döngüsüne bakmak için bütünsel su yönetimi planları yapmalıdır. Bu döngü kaynaktan dağıtıma, ekonomik kullanıma, arıtmaya, geri dönüşüme, yeniden kullanıma ve çevreye geri dönüşe kadardır.

Su Kıtlığının Nedenleri
  • Dünya yüzeyinin yaklaşık %71’i sularla kaplıdır. Yeryüzünde bulunan suyun çoğu tüketime uygun değildir. Tatlı su, faydalı suyun tek kaynağıdır. Bu tatlı su çok az miktarda bulunur.
  • Yağmur suyu çok önemli bir tatlı su kaynağıdır. Gelecekte kullanılmak üzere konabilmesi için hasat edilmesi gerekir.
  • İnsanlar suyu aşırı kullanıyor ve çoğu durumda boşa harcıyor.
  • Sızıntılardan kaynaklanan su kaybı, suyun evsel amaçlarla aşırı kullanımı, muslukların kullanım sonrası açık bırakılması su kıtlığı sorununun temelini oluşturan bazı yaygın durumlardır.
  • Nüfustaki büyük artış nedeniyle su için daha fazla talep anlamına gelir.
  • Sanayileşme ve kentleşme nedeniyle suya olan talep büyük ölçüde artmaktadır.
Su Kıtlığına Göre Genel Çatallanma

Fiziksel ve ekonomik olmak üzere iki tür su kıtlığı vardır. Fiziksel veya mutlak su kıtlığı, orada bulunan sınırlı su kaynakları nedeniyle bir bölgenin talebinin sonucudur. Yaklaşık 1,2 milyar insan fiziksel kıtlık altında hizmet veren bölgelerde yaşıyor. Birçoğu kurak veya yarı kurak bölgelerde yaşıyor.

Advertisement

Fiziksel su kıtlığı mevsimsel olabilir ve tahminen 4 milyar insan olan dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi, yılın en az 1 ayı şiddetli su kıtlığı koşullarında hayatta kalmaktadır. Dünyada yarım milyar insan tüm yıl boyunca şiddetli su kıtlığı altında hayatta kalıyor. Dünyanın en büyük şehirlerinin yarısı da birçok sorun nedeniyle su kıtlığı yaşıyor.

Ekonomik su kıtlığı, su altyapısının olmamasından veya altyapının mevcut olduğu su kaynaklarının kötü yönetiminden kaynaklanmaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre 1,6 milyardan fazla insan ekonomik su sıkıntısı yaşıyor. Ekonomik su kıtlığı olan bölgelerde, erişim sınırlı olsa da, insan ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak için daha az su vardır.

Suyun yanlış yönetimi veya az gelişmiş olması, erişilebilir suyun insan tüketimi için kirlendiği anlamına gelir. Ekonomik su kıtlığı, aynı zamanda, suyun tarım alanında ve ayrıca endüstrilerde düzensiz kullanımının bir sonucudur.

Su Kıtlığının üstesinden gelmek için yaklaşımlar
  • 1) Ağır kullanıcılara uygulanan bir su vergisi, hane su fiyatlarını korurken sanayi ve tarımda israf edilen su tüketimini caydırabilir. Siz tüketiciler, artan üretim maliyetleri nedeniyle daha yüksek ürün fiyatları yaşayacaksınız. İdeal olarak, böyle bir vergi, ekonomik büyümeyi su kullanımından ayırmaya yardımcı olacaktır. Tuvalet ve duş başlıkları gibi suyu boşa harcayan cihazların değiştirilmesi için indirimler uygun maliyetli bir alternatiftir.
  • 2) Endüstriyel tarım, su kirliliğine önemli bir katkıda bulunur. Organik tarımı ve diğer sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eden birçok politika, su kaynaklarının tarımsal kirleticilerden korunmasına hizmet eder.
  • 3) Yağmur suyu toplama, geri dönüştürülmüş atık su, kıtlığın üstesinden gelmeye ve yeraltı suyu ve diğer doğal su kütleleri üzerindeki baskıları hafifletmeye olanak tanır. Yeraltı suyu şarjı, suyun yüzey suyundan yeraltı suyuna geçmesine izin veren su kıtlığını önlemek için iyi bilinen bir işlemdir.
  • 4) Su krizini çözmek için eğitim çok önemlidir. Gelecekteki su gereksinimleriyle başa çıkmak için, tüm tüketim biçimlerini kökten reform etmek çok önemlidir. Birey tarafından başlatılmalı ve eğitimi ötesine geçmelidir.


Leave A Reply