Takım Yıldızları Nelerdir? Zodyak Burçlar Kuşağı Hakkında Bilgi

0

Takım yıldızı nedir, gökyüzünde görülebilen takım yıldızları hangileridir? Takım yıldızlarının özellikleri, zodyak burçlar kuşağı hakkında bilgi.

Takımyıldızları

Gece gökyüzüne baktığınızda parlak yıldızların oluşturduğu şekilleri seçebilirsiniz. Binlerce yıldır insanlar bu şekilleri oluşturan yıldız gruplarına isimler vermektedirler. Bu yıldızlardan bazıları 2000 yıl önce Yunanlar tarafından isimlendirilmişti. Arap ve Çinli astronomların verdikleri isimler ise farklıydı.

88 takımyıldız vardır ve bunlar tüm gökyüzünü kaplar. Bu takımyıldızlar muhtemelen belli yıldızları işaret etmenin bir yolu olarak bulunmuşlardır. Bir takımyıldızdaki yıldızlar bize bir grup halinde görünmelerine karşın aralarında çok geniş bir mesafe vardır. Astronomlar, takımyıldızlarının aralarındaki hayali çizgilerin yerleri ve kullanılacak resmi isimlerinin Latince olması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Leo (Aslan) ve Cygnus (Kuğu) gibi birçok takımyıldız hayvan isimlerinden, Perseus ve Andromeda gibi isimler Yunan mitlerinden gelmektedir. Yakın geçmişte adlandırılan takımyıldız isimleri Oktant (sekizgen) ve Horologium (saat) gibi isimlerdir.

Orion (Avcı)

Orion (Avcı)

Herhangi bir zamanda gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz takımyıldızlar mevsime, saatin kaç olduğuna ve hatta Dünya üzerindeki yerinize göre değişir. Kuzey yarım kürede yaşıyorsanız bazı takımyıldızlarını en kolay kış geceleri görebilirsiniz, Orion (Avcı) takımyıldızının, kemerini oluşturan ve aynı hizada duran büyük ve parlak üç yıldızı vardır, Ona yakın bir yerde Taurus (Boğa) ve Gemini (İkizler) yer alır, Yaz akşamlan en parlak üç yıldız olan Aquila (Kartal), Cygnus ve Lyra da (Lir) görülebilir, Bu takımyıldızlar dev bir üçgen biçiminde durur ve başka takımyıldızlarının yerlerinin bulunmasına da yardımcı olurlar, İnsanlar Güney yarım küreden Crus Australis (güney çaprazı) ve Centaurus (Santor) gibi değişik takımyıldızlarını da görebilirler.

TAKIM YILDIZLARI NELERDİR? ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Zodyak (Burçlar kuşağı)

Gündüz vakti yıldızları göremeyiz, çünkü güneş çok parlaktır. Fakat istersek güneş’in yıldız şekillerinin düzeni içerisinde hareket ettiğini fark edebiliriz. Güneş bir yıl süresince Zodyak adı verilen takımyıldızları sırası boyunca yolculuk eder. Eski Yunanlar, Zodyak’ı 12 eşit kuşağa bölerek bu kuşaklara ‘Zodyak işaretleri (burçlar)’ ismini vermişlerdir. Her işaret kabaca bir Zodyak takımyıldızını ifade eder, ama resmi astronomların kullandığı takımyıldızlar birbirleriyle tam olarak eşit değildir. Astrolog adı verilen kişiler, Zodyak işaretine bağlı olarak insanların hayatları hakkında tahminlerde bulunurlar.


Leave A Reply