Tarihte Sofya (Kısaca)

0

Bulgaristan’ın başkenti ve Balkanların en önemlği kentlerinden Sofya’nın tarihine kısa bir bakış. Tarihte Sofya.

sofya

Tarihin ilk çağlarında Sardika adını taşırdı, büyük bir Trak şehriydi. Roma İmparatoru Diocletianus zamanında, Aşağı Daçya’nın merkezi oldu. İmparator Traianus zamanında Ulpia Serdika adını alan Sofya şehri, 808’de Bulgarlar’ın eline geçti. Altı yüzyıla yakın bir zaman Bulgar han ve krallarına başkentlik ettikten sonra, I. Murat zamanında «İnce» Balaban Bey tarafından alınarak Osmanlı toprakları arasına katıldı (1382).

Osmanlılar 500 yıl kadar Sofya’da kaldılar. O çağlardan kalan bazı Türk anıtları bugün bile, değişen şehrin ötesinde berisinde göze çarpar. Sofya’nın ortasında kalan Banyabaşı Camisi bunlardan biridir.

II. Dünya Savaşı’nda Alman birlikleri tarafından işgal edilen Sofya şehri, birkaç defa ağır şekilde bombalandı, büyük zararlara uğradı. Savaştan sonra Sofya yeniden düzenlenen Balkan şehirlerinden biridir.


Leave A Reply