Taş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Taş Geçen Atasözü

0
Advertisement

İçinde taş kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin ve anlamları. Taş, taşlamak ile ilgili, hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Taş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Taş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür.
 • ***ardından sapan taşı yetişmez
  çok hızlı koşuyor.
 • ***asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı
  asil insanla beraber bulunmak her şartta faydalıdır, en iyi şartları önüne getirse bile kötü ve bayağı insandan kaçmak gerekir.
 • ***bağın taşlısı, karının saçlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***çay kuşu, çay taşı ile vurulur
  her iş, ancak ve ancak o iş için gerekli araçla yapılabilir.
 • ***değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  karı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır.
 • ***değirmen taşının altından diri çıkar
  en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener.
 • ***el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ***er olan ekmeğini taştan çıkarır
  azimli kimse geçim yolunu bulmak için en güç işlerle bile uğraşmaktan yılmaz.
 • ***gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı
  kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.
 • ***hangi taşı kaldırsan, altından çıkar
  1) her işten anlar veya anladığı iddiasında bulunur; 2) her işe karışır.
 • ***her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar, ya çıyan
  sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.
 • ***iti an, taşı eline al (çomağı hazırla)
  saldırgan biriyle karşılaşmas olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.
 • ***karının saçlısı, tarlanın taşlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***köşe taşı köşede yakışır
  değerli kimselerin önemli mevkilerde bulunması gerekir.
Devamı
 • ***mermer iyi taştan, iyilik iki baştan
  birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.
 • ***meyve veren ağaç taşlanır
  bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.
 • ***meyveli ağacı taşlarlar
  bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimselere genellikle sataşılır.
 • ***mezar taşı ile övünülmez
  kişi geçmişteki atalarıyla değil ancak kendi değeri ile övünmelidir.
 • ***sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun)
  sana sert davranana sen yumuşak davran.
 • ***sermayen bir yumurtaysa taşa çal
  yetersiz olanaklarla büyük işler yapmayı tasarlıyorsan başarılı olamazsın, vazgeç daha iyi.
 • ***tabak sevdiği deriyi taştan taşa (yerden yere) çalar
  birinin yakınlarına gösterdiği sert davranış onun iyiliği içindir.
 • ***tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı
  tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.
 • ***tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden
  tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.
 • ***taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur
  çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.
 • ***yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz
  değerli kimse boşta kalmaz, kendisine iş verilir.
 • ***yapı taşı yerde kalmaz
  değerli kimse boşta kalmaz, kendisine bir iş verilir.


Leave A Reply