Teknolojinin Eğitim Sürecinde Kullanılmasının Yararları Nelerdir?

0
Advertisement

Teknolojinin eğitimdeki yeri nedir, ne kadar önemlidir? Teknolojinin eğitimde, okullarda kullanılmasının yararları nelerdir?

Teknolojik çağımızdaki gelişmeler, eğitim alanına her seferinde bir gelişme olarak gelmektedir. Teknolojinin önemi, bilgiyi bulmanın anında tatmin edilmesinden başlayarak eğitime bol miktarda fayda sağlar. Sahip olduğumuz herhangi bir soru, sadece Google’da aranarak bir düğmeye tıklanarak yanıtlanabilir.

Eğitimde Teknoloji

Eğitimde Teknoloji

Bugünün toplumu geçmiştekinden büyük ölçüde farklıdır ve genç nesillerimizin zamanla uygun hareket etmesini gerektirir. Bu dönüşüm eğitim kurumlarında da geçerlidir ve kurumlar teknolojik gelişmelere uyacak şekilde uyarlanmaktadır.

Teknolojinin eğitimdeki önemli rolü, öğrencilerin, çalışanların ve meraklı bireylerin eğitim başarısı için teknoloji cihazlarımıza ve yeteneklerimize güvenmemizle pekişmiştir.

Bugün eğitimde teknoloji ne kadar önemli?

Hiç şüphe yok ki, geleceğimiz teknolojik gelişmelere dayalı olmaya devam edecek, günlük hayatımızda üretkenliği ve erişilebilirliği artıracaktır. Eğilim, öğrencileri etkili bir şekilde eğitmek için sınıfta teknolojiyi kullanan okullarda öğretmenler tarafından benimsenen öğrenme süreçlerinde görülmektedir.

Advertisement

Teknoloji Hangi Açılardan Eğitimde Yararlı?

Etkileşimi iyileştirir

Teknoloji derslere entegre edildiğinde, öğrencilerin çalıştıkları konularla daha fazla ilgilenmeleri beklenir. Teknoloji, aynı şeyleri yeni yollarla öğretmek açısından öğrenmeyi daha eğlenceli ve zevkli hale getirmek için farklı fırsatlar sunar. Örneğin, oyunlaştırma yoluyla öğretme, öğrencileri sanal alan gezilerine götürme ve diğer çevrimiçi öğrenme kaynaklarını kullanma. Dahası, teknoloji, geleneksel bir ders ortamı aracılığıyla başarılması zor olabilen öğrenme sürecine daha aktif bir katılımı teşvik edebilir.

Bilgiyi korumayı geliştirir

Çalıştıkları şeylerle meşgul olan ve ilgilenen öğrencilerin daha iyi bilgi birikimine sahip olmaları beklenir. Daha önce de belirtildiği gibi, teknoloji, bilgi birikiminin artması için çok önemli bir faktör olan sınıfa aktif katılımı teşvik etmeye yardımcı olabilir. Öğrencilerin bilgilerini korumak açısından neyin en iyi olduğuna karar vermek için farklı teknoloji biçimleri kullanılabilir.

Eğitimde Teknoloji

Bireysel öğrenmeyi teşvik eder

Farklı öğrenme stilleri ve farklı yetenekler nedeniyle kimse aynı şekilde öğrenmez. Teknoloji, farklı ihtiyaçları olan herkes için öğrenmeyi daha etkili hale getirmek için harika fırsatlar sunar. Örneğin, öğrenciler kendi hızlarında öğrenebilir, zor kavramları gözden geçirebilir veya gerekirse atlayabilirler. Dahası, teknoloji güçlük çeken veya engelli öğrenciler için daha fazla fırsat sağlayabilir. İnternete erişim, öğrencilerin araştırmalarını farklı şekillerde yürütmeleri için geniş bir kaynak yelpazesine erişim sağlar ve bu da katılımı artırabilir.

İşbirliğini teşvik eder

Öğrenciler, farklı çevrimiçi etkinliklere katılarak işbirliği becerilerini geliştirebilirler. Örneğin, forumlarda başkalarıyla işbirliği yaparak veya sanal öğrenme ortamlarında belgeleri paylaşarak farklı projeler üzerinde çalışmak. Teknoloji, aynı sınıftaki, aynı okuldaki ve hatta dünyadaki diğer sınıflardaki öğrencilerle işbirliğini teşvik edebilir.

Öğrenciler teknoloji aracılığıyla faydalı yaşam becerileri öğrenebilirler

Sınıfta teknolojiyi kullanarak hem öğretmenler hem de öğrenciler 21. yüzyıl için gerekli becerileri geliştirebilirler. Öğrenciler, gelecekte başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları becerileri kazanabilirler. Modern öğrenme, başkalarıyla işbirliği yapmak, karmaşık sorunları çözmek, eleştirel düşünme, farklı iletişim biçimleri ve liderlik becerileri geliştirmek ve motivasyonu ve üretkenliği artırmakla ilgilidir. Dahası, teknoloji sunumlar oluşturmak, İnternet üzerindeki güvenilir olmayan kaynaklardan güvenilirliği ayırt etmeyi öğrenmek, uygun çevrimiçi görgü kurallarını sürdürmek ve e-posta yazmak gibi birçok pratik becerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bunlar sınıfta geliştirilebilecek çok önemli becerilerdir.

Advertisement

Öğretmenler için faydalar

Sayısız çevrimiçi kaynakla, teknoloji öğretimi geliştirmeye yardımcı olabilir. Öğretmenler, geleneksel öğretim yöntemlerini geliştirmek ve öğrencilerin daha fazla katılımını sağlamak için farklı uygulamaları veya güvenilir çevrimiçi kaynakları kullanabilir. Sanal ders planları, notlandırma yazılımı ve çevrimiçi değerlendirmeler öğretmenlerin çok zaman kazanmasına yardımcı olabilir. Bu değerli zaman, öğrenmede zorlanan öğrencilerle çalışmak için kullanılabilir. Dahası, okullarda sanal öğrenme ortamlarına sahip olmak, öğretmenler arasındaki işbirliğini ve bilgi paylaşımını geliştirir.


Leave A Reply