Temas Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Temas ne anlama gelir? Temas kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Değme (I), dokunma (I), dokunuş (I), değinti
2. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet
“Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır.” – S. F. Abasıyanık
3. Değinme, sözünü etme, bahsetme
“Bu konuya teması gereksiz görmüştü.”
4. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı
“İki şehir arasında temas kesildi.”
5. Dokunma
1. dokunmak, değmek
2. değinmek, sözünü etmek, bahsetmek
3. görüşüp konuşmak
4. cinsel ilişkide bulunmak
ilişkiye geçmek, bağlantı sağlamak
“Adam buraya kadar geldiği hâlde acaba neden kendisiyle temas kurmuyordu?” – O. Aysu
buluşup görüşmek
“İzmir’den, ordunun başından ve temasa geldiğim siyasi münasebetlerden uzaklaşamazdım.” – Atatürk
buluşup görüşmek
“İzmir’den, ordunun başından ve temasa geldiğim siyasi münasebetlerden uzaklaşamazdım.” – Atatürk
1.Bir amaç uğruna dayanışma içinde bulunma, ilişki içerisine girme
“Bu taklitçi aydın ve sanatçılar, ister istemez, halka yabancılaştılar, onunla her türlü dirsek temasını yitirdiler.” – A. İlhan
2. Düz bir sırayı oluşturabilmek için dirseklerin birbirine değmesi


Leave A Reply