Tennessee Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Tennessee Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

Tennessee Tennessee;
Yüzölçümü: 109.412 km2.
Başlıca kentleri: Nashville (merkez), Memphis, Knoxville, Chattanooga.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. eyaletidir. ABD’nin Ortagüneydoğu eyaletlerindendir. Kuzeyden Kentucky, Virginia, doğudan Kuzey Karolina, güneyden Georgia, Alabama, Mississippi, batıdan Arkansas, Missouri eyaletleriyle çevrilidir.

Eyalet toprakları Doğu, Orta, Batı Tennessee olmak üzere belirgin farklılıklar gösteren üç ana bölgeye ayrılır. Doğu Tennessee, Büyük Dumanlı Dağları, Cumberland Yaylası, dar ırmak vadileri, zengin ormanlarla kaplı dağlarla öteki bölgelerden ayrılır. Tennessee Irmağı ile sınırlanan Orta Tennessee topraklan, hafif engebeli, verim gücü yüksek tarım ve hayvancılığa uygun özellikler taşır. Batı Bölgesi, Mississippi ve Tennessee ırmakları arasında uzanan verimli ve oldukça düz topraklarla kaplı olup pamuk tarımı yapılır. Tennessee Irmağı ve çevresini düzenlemek, toprak aşınmasını denetim altına almak amacıyla dünya çapında örnek bir toprak kullanım sistemi geliştiren Tennessee Valley Authority (Tennessee Vadisi Yönetimi) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 26 büyük yapay göl, geniş bir rekreasyon alanı, 23 eyalet parkı kuruldu. Orta Bölge, Tennessee ve Cumberland ırmakları tarafından sulanır. Bu ırmaklar, Ohio ve Mississippi ile birleşerek Meksika Körfezi’ne dökülür. Batı Bölgesi’nin suları, Forked Deer, Hatchie ve Wolf ırmaklarınca toplanarak Mississippi’ye katılır. Tennessee (1.049 km) ABD’nin en uzun ırmakları arasındadır. Eyalette, yarı karasal özellik taşıyan bir iklim egemendir. Yazlar sıcak, kışlar ılıman geçer. Yıllık ortalama yağış tutarı 1.200 mm’dir. Eyalet ekonomisi, yeraltı kaynakalrı tarım ve endüstri gelirlerine dayanır. 110 bin çiftlikte, makineli tarım yapılır. Tahıl, hayvan yemi, pamuk, tütün, patates ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Pamuk ve tütün tarım ürünleri arasında en geniş alanda ekilen ve en çok gelir getiren ürünleridir. Hayvancılık önemlidir. Sığır, domuz en çok yetiştirilen hayvan türleridir. Ayrıca, koyun beslenir. Eyalet topraklarının % 50’sine yakın bölümü ormanlarla kaplıdır. Orman işletmeciliği orman ürünlerine dayanır. Yeraltı kaynakları açısından zengindir (kömür, pirit, fosfat, çinko, bakır, mika, kil). Kimya, demir-çelik, elektrikli gereçler, besin, kâğıt, mobilya, dokuma, cam başlıca endüstri dallarıdır.

Nüfusun büyük bölümünü Beyazlar geri kalanını Zenciler, Asya ve Kızılderili kökenliler oluşturur. Babtist, Methodist ve Siyah Baptistlerin oluşturduğu mezhep yanlıları çoğunluktadır. Knoxville’de Tennessee Üniversitesi (1794), Nash-ville’de Vanderbilt üniversitesi (1873), Tennessee Eyalet Üniversitesi (1912) önemli yükseköğretim kurumlarıdır. Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri, öteki eyaletlerde olduğu gibi ileri düzeydedir.

Tarih. Bugünkü eyalet topraklarım ilk kez 1540’ta İspanyollar incelediler. Bölgede Çerokee, Çiekasa ve Creek gibi Kızılderili boylarının yaşadıkları saptandı. 1682’de, Mississippi Vadisi boyunca ilerleyerek yöreye gelen Fransızlar, Memphis Kenti’nin bulunduğu yerde, bir kale inşa ettiler. Bunu yeni kalelerin kuruluşu izledi. Bir süre sonra yöreye İngilizler geldiler. İngilizlerin gelmesiyle Fransızların yöre üzerindeki etkinliği azaldı. 1784-1788′ de, kısa süreli bir bağımsız yönetim dönemi yaşandı. 1790’da Federal Hükümet, Ohio Irmağı bölge yönetimini kurdu. 1 Haziran 1796’da, Tennessee, Birleşik Devletler’e katılan 16. eyalet oldu, Knoxvillé başkent seçildi. 1819′ da, ilk buharlı gemi, ırmak yoluyla Nashville’e ulaştı. Eyaletin batısında Zenciler çoğunlukta olmalarına karşın, eyalet yönetimi, kölelik karşıtı görüşü destekliyordu. 1861 halkoylamasında Birlik’ten çekilme benimsenmedi. İç Savaş’ta (1861-1865), Virginia’dan sonra en büyük savaş alanlarından biri durumuna geldi. Memphis, Birlikçilerin (Kuzey) güçlerinin eline geçti. Mart 1866’da yeniden Bileşik Devletler’e katıldı. Güneyde Beyaz egemenliğini sağlamak amacıyla ırkçı Ku Klux Örgütü kuruldu.

Advertisement

1870’te yeni anayasa hazırlandı. Bazı değişikliklerle bugün de yürürlükte olan 1870 Anayasası’na göre, eyalet parlamentosu, 2 yıl için genel oyla seçilen 99 üyeli Temsilciler Meclisi ile 4 yıl için genel oyla seçilen 33 üyeli Senato’dan oluşur. Tennessee, Federal Kongre’de, 9 Temsilciler Meclisi üyesi, 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply