Tevfik Sağlam Kimdir? Veremle Savaşan Doktorun Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Tevfik Salim Sağlam Kimdir ve ne yapmıştır? Tevfik Sağlam hayatı, biyografisi, çalışmaları, başlıca eserleri hakkında bilgi.

Tevfik Sağlam

Tevfik Sağlam (1882-1963)

Osmanlı döneminde yetişmiş, ancak Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve daha sonra tıbbın kurumlaşmasında etkin olmuştur. 1897 yılında Askeri Tıp Okulu’na giren Tevfik Sağlam daha sonra eğitim gördüğü okulda Numan Paşa’nın yanında çalışmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda ordu hekimi olarak hizmet vermiştir. 1915 yılında Kolordu Sağlık İşleri’nde başhekim olarak görev yapmaya başlamıştır. Daha sonra Şark Orduları Müfettişi olarak görevlendirilmiştir.

Savaş sonrasında tekrar Askeri Tıp Okulu’nda görev almıştır; İç Hastalıkları Klinik Şefi olarak görev yapmıştır. Millî Mücadele’de Ankara’ya gelen Tevfik Sağlam İzmir’ de hastane hizmeti vermeye başlamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da Sıhhıye Müfettişliği’nde görev yapmıştır. 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, Gülhane Hastanesi’nde görev yapmaya başlamıştır.

Tevfik Sağlam 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra, İstanbul’da Darülfünun’da dekan olarak görev almış; daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde de görev görev yapmaya başlamıştır. Üniversitede İç Hastalıkları Kürsüsünü kuran Tevfik Sağlam 1942’de İstanbul Üniversitesi Rektörü olmuştur.

Tevfik Sağlam farklı devlet görevlerinin yanı sıra akademik kurumlarda da hizmet vermiştir. Onun önemli hizmetlerinden biri de Kızılay’da ve Verem Savaş Derneği’nin kurulmasında görülür. O, bir öğretim elemanı ve bir hekim olarak kurumlaşmada çok önemli görevler üstlenmiştir.

Advertisement

Tevfik Sağlam


Kaynak 2 Tevfik Sağlam Biyografisi

Tevfik Salim Sağlam; hekimdir (İstanbul 1882 – ay.y. 1963).

1903’te yüzbaşı rütbesiyle askeri hekim olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde önceleri stajyer, daha sonra iç hastalıkları asistanı olarak görev yaptı. 1909’da Tıp Fakültesi’nin III. Dahiliye Kliniği Laboratuvarı şefliğine getirildi. 1914’te iç hastalıkları öğretim görevlisi olarak Gülhane, Askeri Tıp Okulu’na girdi. Birinci Dünya Savaşı sıralarında Doğu İlleri Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Bakanlığı’nı yürüttü. 1919’da Gülhane Hastanesi’nin başhekimliğine atandı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Sağlık Dairesi Başkanlığı’na atandı, aynı yıl Verem Savaş Derneği’ni kurdu. 1931’de Gureba Hastanesi İç Hastalıkları Servisi’ne geçti.

1933’teki üniversite reformunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ na ve III. İç Hastalıkları Kliniği ordinaryüs profesörlüğüne atandı. 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iç hastalıkları şefi olarak göreve başladı. 1943-1946 arasında Tıp Fakültesi’nin rektörlüğünü üstlendi. 1948′ de Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği’nin başkanı oldu ve yurdun pek çok yerinde verem savaş dispanserinin açılmasını, tüberkülin testi, BCG aşılarının kampanyası, köylerde gezici verem tarama ekiplerinin kurulmasını sağladı. 1952’de emekliye ayrıldı, kendisini ölünceye kadar veremle savaşa adadı.

Başlıca eserleri:

İnsani Hastalıklar (1911; Süleyman Numan ile birlikte), Yukarı Solunum Yolları Hastalıkları (1920), Tifo Aşısı (1921), Lekeli Tifo (1921), Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhi Hizmet (1941), İstanbul Üniversitesi III. İç Hastalıkları Kliniği Yıllığı (1942), İç Salgı Bezleri Hastalıkları (1945), Klinik Tanı (1946), Metabolizma Hastalıkları ve A Vitaminozlar (1947), Hayatım (1947), Nasıl Okudum (1959).

Advertisement


Leave A Reply