Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter nedir ve nasıl olunur? Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Tıbbi Dökümantasyoncu ve sekreter

Advertisement

Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Tıbbi Dokümantasyoncu ve sekreterler, doktor veya diğer sağlık profesyonellerinin ofisinde büro görevlerinde bulunur. Sağlık bakımı alanında çalışan diğer kişiler gibi, kariyerleri de desteklemektedir, çalışmaları hasta bakımı sağlayan herhangi bir tesisin çalışması için çok önemlidir. Yazışma ve raporlar hazırlarlar, dosyaları tutarlar, satıcılara ödeme yaparlar, sigorta formlarını ele alırlar ve hastaları faturalandırırlar. Tıbbi Dokümantasyoncu ve sekreterler gün boyunca halkla etkileşim içindedir, telefon görüşmeleri yapar, randevuları planlar ve hastalarla ilgilenir.

İşlerini yapmak için bilgisayarlar, faks makineleri, tarayıcılar ve çok hatlı telefon sistemleri dahil olmak üzere çeşitli ofis ekipmanlarını kullanırlar. Tıbbi sekreterler ayrıca tıbbi terminoloji, sağlık sigortası kuralları ve tıbbi faturalandırma prosedürleri bilgilerini de uygularlar.

Ne İş Yapar?

Bir tıbbi sekreter genellikle aşağıdaki işleri yapar:

***Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,

Advertisement

***Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,

***Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,

***Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,

***Tıbbi raporları yazar

***Telefon konuşmalarını yönetir ve mesajları alır

***Konferans salonları ayırmayı ve yemek sipariş etmeyi içerebilecek personel toplantıları planlar

Advertisement

***Fatura, rapor ve notları hazırlar

***Hasta randevularını ve ameliyatlarını planlar ve çağrı veya e-posta yoluyla randevu hatırlatıcıları ve takipleri gönderir

***Hasta fatura ve sağlık sigortası taleplerini işleme koyar

***Veri tabanı ve dosya sisteminin yönetimini yapar

***Tıbbi sekreterlere, ofis operasyonlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için doktorlar, sağlık personeli ve hastalar güvenir. İdari ve destekleyici işlevleri yerine getirmenin yanı sıra, tıbbi terminolojiyi ve çeşitli tıbbi prosedürleri ve iş uygulamalarını bilmelidirler.

***Bir tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter, ödemeleri ve sigorta taleplerini içeren hasta bilgilerini doğru ve verimli bir şekilde işlemek, ofis veri tabanını ve hasta kayıtlarını yönetmek ve doktorun programını yönetmek için iyi bilgisayar becerilerine sahip olmalıdır. Ayrıca raporlar yazıp hazırlayabilmeli, tıbbi raporları yazabilmelidir.

Eğitimi:

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Tıbbi sekreterler tipik olarak doktorlar ve diğer sağlık hizmeti verenlerin gibi bir ofis ortamında, özel ve devlet hastanelerinde çalışmaktadır. Çalışma ortamları hastaneleri, ayakta tedavi kliniklerini ve cerrahi tesisleri içerir. Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterler aynı zamanda medikal ve ilaç firmalarında da çalışabilirler.

Sözlü iletişim: Ofisi ziyaret eden hastaların yanı sıra diğer destek personeli ve tıp uzmanlarına bilgi aktarabilmelidirler.

Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreterde Bulunması Gereken Özellikler;

Aktif dinleme: İyi dinleme yeteneği, hastaların ihtiyaçlarını ve doktorun veya diğer tıbbi profesyonellerin talimatlarını anlamalarına olanak sağlar.

Yazma: Tıbbi sekreterlerin sıklıkla diğer tıbbi ofisler, sigorta şirketleri ve hastalar ile yazılı olarak iletişim kurmaları gerekir.

Advertisement

Kişilerarası beceriler: Beden dilini anlama ve insanlarla müzakere etme ve onları ikna etme becerisini içeren bu beceriler bütünü, hastalar, doktorlar veya diğer sağlık profesyonelleri ve meslektaşları ile etkileşimlerinde yardımcı olacaktır.

Organizasyon becerileri: Sigorta formlarını, programları, hasta dosyalarını ve büro malzemelerini takip etmeleri gerekecektir.


Leave A Reply