Tiyatro Nedir? Sözlük Anlamı

0

Tiyatro ne anlama gelir? Tiyatro kelimesinin anlamı, hakkında kısa bilgi, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
“Her tiyatronun holünde ille smokinli bir müdüre rastlayacaksınız.” – H. Taner
2. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup
“O zaman tiyatronun bütün oyuncuları beni lanetleyecekler.” – A. Ağaoğlu
3. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü
“Bütün bu vasıflarıyla tiyatroyu çocuk oyunlarına kıyas etmek çocukça bir şey görünür.” – A. K. Tecer
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu, tuluat tiyatrosu
Kamu genel bütçesinden belirlenmiş kuralları yerine getirerek pay alan özel tiyatro
“Ödenekli tiyatroların tersine, hep elini Türk yazarlara uzattı.” – H. Taner
Herhangi bir akımda veya dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro
Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde geceleri çalışan, üstü açık, yanları kapalı tiyatro
Oyunlarını ve diğer gösterilerini çok büyük bir çadır içinde halka sunan gezici tiyatro veya gösteri grubu
Saydam bir perde üzerinde, arkadan kuvvetli bir ışıkla aydınlatılan oyuncuların gölgeleriyle yaptıkları gösteri
Genellikle güncel konuları iğneleyici, yerici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro
“Toplumsal ve politik hiciv yapan her kabare tiyatrosu, bulunduğu ortamın zekâ ve yüreklilik kanıtıdır.” – H. Taner
Kukla oyununun yapıldığı tiyatro
Doğaçlama tiyatro
“Tuluat tiyatrosu aydın çevrelerde hoş karşılanmıyordu.” – M. And


Leave A Reply