Toplam İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Toplam ile ilgili cümleler. Toplam kelimesi içeren “Toplam” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Toplam İle İlgili Cümleler

 1. *** GSYİH içindeki payı yüzde 17,3 olan imalat sektöründe toplam işgücünün yüzde 12’si çalışır.
 2. *** Parçacıkların sarmal yörüngede aldıklan yolun toplam uzunluğu 100 m’nin üzerindedir.
 3. *** ABD, kıtanın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını barındırır; topraklarının büyük kesimi yerleşmeye elverişlidir.
 4. *** Cleveland, St. Louis, Philadelphia ve Chicago’da da Siyahların toplam nüfus içindeki oranı yüksektir.
 5. *** Bununla birlikte hidroelektrik enerji ABD’nin toplam elektrik enerjisi üretiminin çok küçük bir bölümünü oluşturur.
 6. *** Bu ülkede toplam ticaretin yalnızca yüzde 10’u dış ülkelerle sürdürülür.
 7. *** Türkiye’nin ayakkabıcılık sektöründeki en büyük markalarından biri olan Barbarian, toplam satışlarının hatırı sayılır bir bölümünü online satış sitesinden yapıyor.
 8. *** Bu iki gölün toplam yüzölçümü 12 kilometrekaredir.
 9. *** Günümüzde, Kuzey Kazakistan’ın toplam sanayi üretiminin onda dokuzunu karşılayan Petropavlovsk’ta önemli sanayi tesisleri vardır.
 10. *** Temel sanayi dalı olan makine yapımının toplam sanayi üretimi içindeki payı yüzde 50’yi geçer.
 11. *** 1939’a gelindiğinde ülkedeki toplam sanayi üretiminin yüzde 11’ini karşılayan kentin nüfusu da 3 milyonu geçiyordu.


Leave A Reply