Trabzon İlinin İklimi ve Bitki Örtüsü ve Ekonomisi

0
Advertisement

Trabzon ilinin iklimi nasıldır? Tokat ilinin bitki örtüsü ve özellikleri, yetiştirilen ürünler, ekonomisi ile ilgili bilgi.

trabzon

İKLİMİ:Trabzon ilinde, Kıyılar, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır; burada kışlar ılıman, yazlar serin geçerken tüm mevsimler yağışlıdır. İç kesimlere girildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık düşer, iklim sertleşir, yağışlar artar. Yıllık ortalama sıcaklık 14.6°C, en soğuk ay şubat, en sıcak ay ağustostur.

Elverişli iklim koşulları nedeniyle ilde zengin bir orman ve ormanaltı bitki topluluğu gelişmiştir. Orman sınırı 2.300 m’ye kadar yükselir. 400 m yükseltiye kadar geniş yapraklı ve kışın yaprağını döken ağaç türleri (kızılağaç, meşe, kestane, kayın, gürgen) ve ormanaltı bitki türleri yoğundur. Yükselti artışına bağlı olarak tür sayısı azalır, orman yoğunluğu artar. Kıyı kesimi ve yerleşim alanları çevresinde ormanların alanı daralmış, doğal dengesi bozulmuştur.

Geniş yapraklı ağaç türleri 1.500 m yükseltiye kadar karışık olarak yükselir. 1.500-2.000 m arasında sarıçam, karaçam, ladin, göknar gibi iğneyapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar yaygınlık kazanır. Son 20 yılda artan fındık tarımı, orman alanlarının daralmasına yol açmıştır. 2.000 m’nin üzerinde seyrekleşen ağaçların, 2.300 m’den sonra yerlerini çayırlar alır.

EKONOMİSİ: Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, temel ekonomik etkinlikleridir. Tarım alanlarının sınırlı oluşuna karşın, iklimin elverişliliği tarımsal üretimi olumlu yönde etkiler. Irmak vadilerindeki sınırlı tarım alanları, yoğun biçimde değerlendirilir. En çok yetiştirilen ürün; tahıllardan mısır, yumru bitkilerden patatestir. Buğday üretimi çok düşüktür. Baklagillerden yalnızca kurufasulye; endüstri bitkilerinden tütün, yumru bitkilerden hayvan pancarı üretilir. Sebze üretimi, yerel tüketime yöneliktir. Meyvecilik önemlidir. İlde, 50 bine yakın üretici, çay üretimi yapar. Hayvancılık gelişmiştir, büyükbaş (sığır, inek, öküz, manda), küçükbaş (koyun, kılkeçisi), kümes hayvanları (tavuk, horoz, hindi) varlıkları toplamı 800 bindir. Ormancılık hizmetleri ve orman ürünleri pazarlaması önemlidir. Hamsi ve istavrit başta olmak üzere önemli oranda balık avlanır.

Advertisement

Trabzon, endüstri açısından fazla gelişmiş değildir. Fındık ve tütün işleme, un, bisküvi, balıkyağı üretim tesisleri küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. En büyük endüstri kuruluşu, Çimento Fabrikası’dır. Ülkemizin ilk ve tek ameliyat ipliği üreten fabrikası Yomra İlçesi’ndedir. Galvanizli sac, kazan, çelik eşya, yapı gereçleri, hayvansal ve orman ürünlerini işleyen özel sektör kuruluşları; su ürünleri, süt, süt ürünleri, yem, konfeksiyon, otomotiv yedek parçalan, bakır işleme, tabanca ve baskül yapımı, dokumacılık, orman ürünleri, tekne yapımı dallarında etkinlik gösteren 500’e yakın küçük işletme vardır. Enerji gereksinimi, 1971’de işletmeye açılan Hopa Termik Santralından sağlanır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply