TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Nedir? Görevleri Tarihçesi Hakkında

1
Advertisement

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) nedir, ne işe yarar, görevleri ve tarihçesi nedir? TÜBA ‘nın çalışma alanları hakkında kısaca bilgi.

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)

TÜBA 1993’te kurulmuştur. Kuruluş amacı;

 • – Türkiye’de tüm bilim alanlarında araştırmaları özendirmek
 • – Gençleri bilim ve araştırma yapmaya yöneltmek
 • – Bilim insanlığına özendirmek
 • – Bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek gibi amaçlarla kurulmuştur.

TÜBA’nın Görevleri

 • – Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak,
 • – Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak,
 • – Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırmacılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek,
 • – Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek için ödüller vermek,
 • – Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için her türlü faaliyette bulunmak.

TÜBA Çalışma Grupları

TÜBA, bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak gibi başlıca görevlerini çeşitli program ve projeler yanında oluşturduğu çeşitli çalışma grupları marifetiyle yürütmektedir.

Önemli, öncelikli ve güncel konularda Akademi Konseyi’nin kararıyla kurulan çalışma grupları aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 • Çalışma grubu konusuyla ilgili güncel gelişmeleri ve bilgi birikimini takip etmek,
 • Bilgi deneyimlerini ilgili disiplinlerin konuyla ilgilenen paydaşlarıyla ve öğrencilerle eşgüdüm içinde paylaşmak,
 • Kurum içi, ulusal ve uluslararası benzer gruplarla iş birliğine öncelik vererek, yeni yaklaşımları içeren araştırma projelerinin hazırlanmasını teşvik eden, interaktif bir ortamın gelişmesine katkı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası projelere ve/veya kuruluşlara danışmanlık yapmak
 • Kongre, konferans, seminer veya sempozyum türünde yılda en az bir etkinliği düzenlemek ve yayınlarda bulunmak,
 • Her türlü bilgilendirme faaliyetlerine kitap, broşür ve benzeri yayınların yanı sıra medya ve internet aracılığıyla katkı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde oturumlar düzenlemek.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply