Türk Standartları Haftası İle İlgili Şiirler, Türk Standartlarının Önemi Şiirleri

5
Advertisement

Türk Standartları Haftası ve Türk Standartlarının önemi ile ilgili şiirler. Türk Standartları haftası konulu şiir örnekleri

Türk Standartları Haftası İle İlgili Şiirler

Türk Standartları Haftası İle İlgili Şiirler

TÜRK STANDARTLARI

Standarttır her zaman
Verimlilikte ilke,
Standarta bağlıdır
Ucuzluk ve kalite.

Onun ile sağlanır
Mal ve hizmette sürüm,
Uymalı koşullara
Üretilen her ürün.

Güvence ve ölçüdür
Herkes için standart,
Düşünülebilir mi
Standartsız hiç hayat?

Özenle belirlenir
Standartta ilkeler,
Standartı uygular
Tüm gelişmiş ülkeler.

Advertisement

Türk Standartlarıdır
Bizleri hep koruyan,
Bil ki zararlı çıkar
Standarda uymayan.
Atila Çakıroğlu


Standartlar Haftası

Standart bir ölçüdür, her işte uygulanır
Önemini yaşamda herkes bilir ve tanır
Anlamı: Bir ölçüye ayarlanmış demektir
Her örnek ve biçimi bire indirgemektir.

Standardın kendine özgü bir yasası var
Yapılan tüm işlerde uyum, uygunluk arar.
Tek bir biçim ve tipte temel örnekler ile
Kullanımda bütünlük en başta gelir dile.

Her meslekte her işte TSE yarar sağlar
Herkes onun koyduğu tüm kurallara uyar
Böylece üretimde verim de artmış olur
İnsan çalıştığının karşılığını alır.

Gelişigüzel olan bir işte olmaz yarar
Bu yönetimi olmayan elbette eder zarar
Değer birliği ile üretim arttırılır
Birliktelikle iyi bir sonuca varılır.

TSE damgasıyla damgalanmış her alet
Satın alındığında güvence verir elbet
Örneğin su sayacı aynı tiptir her yerde
Gönül rahatlığıyla kullanırız evlerde

Advertisement

Doğru alıp vermede gönlünüze neşe dolsun
Standartlar Haftası herkese kutlu olsun ..

Ali Osman ATAK

Türk Standartları

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla[4] 16 Ekim 1954 tarihinde kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955 tarihinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatına (ISO), 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonuna (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.

18 Kasım 1960 tarih ve 132 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kurum olarak kuruluş sürecini tamamlamıştır. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayımlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilmektedir. Enstitünün ilgili bulunduğu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.


5 yorum

Leave A Reply