Türkiye’de Balıkçılık, Denizlerimizde Çıkarılan Balıklar ve Su Ürünleri

0
Advertisement

Türkiye’de balıkçılık nerede yapılır? Balıkçılığın gelişimi, önemi, Türkiye’de balıkçılık yapılan yerler, çıkarılan balıklar hakkında bilgi.

balıkçı

Kaynak: pixabay.com

Türkiye’de balıkçılık, var olan su kaynaklarına oranla gelişmiş sayılmaz. Ülkemiz balıkçılığı da deniz ve tatlısu balıkçılığı biçiminde ikiye ayrılarak incelenebilir. Balıkların büyük bölümü çevre denizlerde yakalanır. Ancak Türkiye’nin, açık denizlerde balık avlayabilecek balıkçı tekneleri yoktur. Deniz balıkçılığı daha çok kıyı balıkçılığı biçimindedir. Tatlısu balıkçılığı ise, deniz balıkçılığına oranla oldukça önemsizdir. Öte yandan Türkiye denizlerindeki balık çeşidi oldukça fazladır. Bunların bir bölümü yerli, bir bölümü de göçücü balıklardır. Denizlerimizden elde edilen başlıca balık türleri barbunya, hamsi, istavrit, kalkan, kefal, kolyoz, lüfer, palamut, sardalya, torik, uskumru vb’dir.

Tatlısu balıklarının en önemlileri ise alabalık, kızılkanat, tatlısu kefali, sazan, turna, yayın, yılanbalığı vb’dir. Türkiye’nin yıllık deniz balığı üretimi 525 bin ton (1997) dolayındadır. Bu miktarın en büyük bölümünü, hemen hemen tümü Karadeniz’de tutulan ve yıllık miktarı 290 bin ton dolayında olan hamsi oluşturur. Mevsimsiz avlanma, deniz kirliliği vb nedenlerle 1990’da hamsi avında çok büyük düşüşler oldu. Hamsiyi yılda yaklaşık 115 bin tonla istavrit, 27 bin tonla kolyoz, 14 bin tonla palamut ve 12 bin tonla lüfer, 12 bin tonla sardalya izler. Ancak, palamut ve lüferin miktarı, yıldan yıla önemli değişiklikler gösterir ve sıralamaları da değişebilir.

Tatlısu balıklarının yıllık üretimi ise yıllık 30 bin ton dolayındadır. En çok avlanan tatlısu balığı sazandır (yılda yaklaşık 1500 ton).

balıkçılık

Kaynak: pixabay.com

Memleketimizin kıyılarının uzunluğu 5.000 km. ye yaklaşır. Balık çeşidi ve tutulan balık miktarı bakımından Marmara, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımız ayrı ayrı özellikler göstermektedir.

Marmara Denizi:

Kıyılarının uzunluğu bakımından diğer bölgelerden küçük olmakla beraber, avlanan balıkların çoğu Marmara Denizi ve Boğazlardan elde edilir. Bu bölgede tutulan balıklardan ekonomik önem taşıyanlar palamut, uskumru ve kolyostur.

Advertisement

Türkiye balık istihsalinin üçte ikisi Marmara Denizi’nden sağlanır. Marmara Denizi’nin bütün kıyı kasabalarında geniş ölçüde balıkçılık yapılır. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sadece Erdek, Bandırma ve Marmara Adası gibi balıkçılık bölgelerinde 10.000’den fazla balıkçı bulunduğu hesaplanmaktadır.

Karadeniz ve Akdeniz:

Memleketimizde elde edilen balıkların üçte biri Karadeniz ve Akdeniz bölgesinden sağlanır. Bu üçte birin de yansından çoğunu Karadeniz balıkçıları sağlar. Karadeniz’de avlanan balıklardan ekonomik önem taşıyanların başında hamsi, kalkan ve tirsi gelir. Akdeniz kıyılarında avlanan balıklardan ticari önemi olanlar da kefal, sardalya ve çipuradır.

Türkiye sularında yakalanan balıklardan ekonomik değeri olanlar torik, uskumru, palamut, kolyos, taze olarak kullanıldığı gibi çeşitli usullerle konservesi de yapılır.


Leave A Reply