Türkiye’de Yetiştirilen Tahıllar Nelerdir? Nerelerde Yetiştirilir? Yetiştirildikleri Yerler

0
Advertisement

Türkiye’de hangi tahıl ürünleri, nerede yetişir? Türkiye’de Yetiştirilen Tahılların özellikleri ve bölgeleri hakkında bilgi.

Türkiye’de Yetiştirilen Tahıllar; Tahıllar, insan beslenmesinde olduğu kadar, hayvan yemi olarak da önemlidir. Birçok sanayi ürünü de (glikoz, yağ, alkol vb.) tahıllardan elde edilir. Türkiye’de en fazla üretilen bitki türü tahıllardır. Yurdumuzdaki ekim alanlarının büyük bir bölümü tahıllara ayrılmıştır.

Buğday

Kaynak: pixabay.com

Buğday

Tahıl türleri içinde en önemlisi ve en çok üretileni buğdaydır. Bugrday üretiminin dağılışında esas unsur, sıcaklıktan ziyade, yağış rejimidir. Bu nedenle, her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı kuşamı, buğday üretimine en az elverişli yerdir. Buğday tarımında, kış mevsiminin şiddetine göre kışlık ve yazlık olmak üzere iki tür ekim yapılır. Kışlık buğdayın ekim zamanı sonbahar, yazlık ekiminki ise ilkbahardır. Türkiye’de çoğunlukla sonbaharda ekim yapılır.

Yurdumuzda buğday tarımı doğal koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Genellikle ilkbaharda yağışların yeterli olması buğday üretiminde çok önemlidir. Bu nedenle nisan ve mayıs aylarının kurak geçtiği yıllarda üretim büyük ölçüde düşmektedir.

 • Buğday üretimimizin üçte birini, İç Anadolu sağlar.
 • Daha sonra Çukurova ve Trakya gelir.
 • Kıyılar (özellikle yaz mevsimi yağışlı Doğu Karadeniz kıyıları), dağlık alanlar ve yüksek ovalar buğdayın az yetiştirildiği yerlerdir.

Türkiye’de çoğu illerdeki tarım topraklarının yarısından çoğu buğdaya ayrılmıştır. Buğday üretiminde sırasıyla Konya, Ankara, Adana, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Edirne başta gelir. Kırklareli, Balıkesir ve Afyonkarahisar da buğday üretiminin yaygın olduğu illerdir. Türkiye, buğday üretiminde 17-20 milyon tonluk üretimiyle dünyada ilk sıralarda yer alır.

arpa

Advertisement

Arpa

Daha çok yem bitkisi ve bira sanayiinin temel ham maddelerinden biri olan arpa, yurdumuzda buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl türüdür.

Buğday ile ekim alanları aynıdır. Yıllık üretimi buğday üretim miktarının üçte birini geçmektedir. Üretimi son yirmi yılda yaklaşık iki katma çıkmıştır. Bunda bira sanayiinin gelişmesinin büyük etkisi vardır.

Arpa, düşük sıcaklığa dayanabildiğinden ve kısa sürede gelişip olgunlaştığından buğdayın iyi yetişmediği birçok yerde yaygınlık kazanmıştır. Arpa üretiminin;

 • Yarısına yakınını İç Anadolu gerçekleştirir.
 • Sonraki sıralarda Güneydoğu Anadolu ile
 • Ege Bölgesi gelir.

Türkiye arpa üretiminin önemli bir bölümünü Konya sağlar. Konya’yı; Ankara, Eskişehir, Afyon ve Diyarbakır izler. Türkiye, dünyanın önde gelen arpa üreticileri arasında yer almaktadır.

mısır

Kaynak: pixabay.com

Mısır

Mısırdan yemeklik yağ çıkarılır, ayrıca mısır çeşitli sanayilerde; şurup ve şeker üretiminde ve hayvan yemi olarak kullanılır. Mısır, ilkbahar ve özellikle yaz mevsiminin yağışlı ya da toprağın yeter derecede nemli olduğu yerlerde yetiştirilir. Bu nedenle mısır tarımı, daha çok Karadeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Türkiye’de mısır üretiminin ;

 • Üçte birinden fazlası, Karadeniz bölgesinde elde edilir.
 • Mısır yetiştiriciliğinde ikinci sırayı Marmara Bölgesi alır.
 • Daha sonra Akdeniz Bölgesi gelir.

Diğer bölgelerde de daha çok sulak vadi tabanlarında yetiştirilir. Türkiye, mısır üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.

Advertisement
pirinç

Kaynak: pixabay.com

Pirinç

Pirinç, Yazları sıcak geçen pek çok bölgemizde yetiştirilebilir. Ancak pirinç (çeltik) tarlalarının özel durumu nedeniyle üretim alanları sınırlıdır.

Çeltik tarlaları sürekli su altında bulundurulur ve zaman zaman bu su değiştirilir.Bu nedenle ancak sulak vadi tabanları pirinç üretimine elverişlidir. Pirinç üretimi, (çeltik tarlalarında üreyen sivrisineklerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle) izne bağlanmıştır. Üretim, ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle her yıl önemli miktarda pirinç ithal edilmektedir. Pirinç üretiminin

 • Yaklaşık yarısı, Karadeniz Bölgesi’nde;
 • Üçte birinden fazlası Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilir.

Edirne, tek başına Türkiye pirinç üretiminin dörtte birinden fazlasını gerçekleştirir. Bu ilimizi sırasıyla Samsun ve Çorum izler.

Çavdar Tarlasından Bir Görünüm

Çavdar Tarlasından Bir Görünüm

Çavdar – Yulaf – Darı

Çavdar soğuğa dayanıklı, erken olgunlaşabilen ve kıraç yerlerde yetişebilen bir bitkidir. Taneleri hayvan yemi olarak ve buğdaya karıştırılarak ekmek yapımında kullanılır. Türkiye’de en çok Kayseri, Konya ve Niğde’de yetiştirilir.

Hayvan yemi olarak kullanılan yulaf, daha çok Balıkesir ve Konya’da üretilir. Darı, küçük taneli bir tahıldır. Kuraklığa dayanıklı olan ve verimsiz topraklarda bile yetişebilen darı, daha çok boza yapımında kullanılır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply