Türklerin İslamiyeti Kabulü

0
Advertisement

Türkler İslamiyete ne zaman ve nasıl geçiş yapmışlardır? Türklerin İslamiyeti kabulünün nedenleri ve sonuçları nelerdir? Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin İslamiyeti Kabulü

TÜRKLERİN İSLAMİYETE GİRİŞLERİ

Türgişlerin bölgede zayıflamasından yararlanmak isteyen Müslüman Araplar ile Çinliler Batı Türkistan’ın Talaş (Bugünkü Evliya-ata yakınında) şehrinde karşı karşıya geldiler.

Çin ve Arap kuvvetleri 751 yılında savaşa başladılar, savaşın son gününde Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, Arapların yanında yer alarak müslüman orduların savaşı kazanmasına neden oldular.

NOT: Göktürk devleti 745 yılında yıkılıp yerine kurulan Uygurların aynı güçte olmayışları Türk düşmanlarının faaliyetlerini arttırmıştı.

Talas savaşı

Advertisement

Talas Savaşının Sonuçları:

a) Orta Asyanm Çin egemenliğine girmesi önlenmiştir.

b) Müslüman Arapların Orta Asya’da etkisi artarak, islamiyeti olumlu yönde etkilemiştir.

c) Türk-Arap mücadelesi sona ermiş. Önce Karluklar olmak üzere Türkler müslümanlığı kabul etmişlerdir.

d) Kağıt üretimi ve Matbaa Müslümanların eline esir düşen Çin’liler aracılığı ile Semerkant’ta faaliyete geçirilerek Dünya kültürüne katı sağlanmıştır.

Türklerin İslamiyeti kabul nedenleri:

a) Kendi karakter ve geleneklerine uygun olması.

b) Yeniliklere açık olmaları.

Advertisement

c) Tek Tanrıya ve ölümden sonra hayatın varlığı inancına, Türklerinde inanmaları.

d) Türklerin savaşçı ruhu ile islamiyetin cihad anlayışının uygunluğu.

e) Türk toplumundaki sosyal dayanışma anlayışının islamiyette’de bulunması.

f) Abbasilerin Arap olmayan Müslümanlara iyi yaklaşımları.

g) İslamiyeti kendi inançlarından daha gelişmiş ve daha akılcı bulmaları.

NOT: Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde zorlama ve şiddet uygulanmamıştır.

Türklerin İslamiyete Hizmetleri:

a) İslam dininin bir dünya dini haline gelmesine neden olmuşlardır.

b) Türk Komutanları, Arap devletlerinde yer alarak üstün bir yöneticilik anlayışı geliştirmişlerdir.

c) Bizans İmparatorluğunun islam devletleri üzerindeki baskısı önlenmiştir.

d) Haçlı orduları ile mücadele ederek, islamiyetin zarara uğramasına engel olmuşlardır.

e) Türkler, bilim ve sanatın her dalında ölmez eserler hazırlayarak islam kültür ve uygarlığının gelişmesine hizmet etmişlerdir.

Advertisement

f) Orta Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’da bazı topluluklar İslamiyete kazandırılmıştır.

► Hazar Denizinin kuzeyi, Güney Rusya’dan Avrupa’ya giden Türkler, zamanla Hristiyanlığı ve kültürünü benimsemişlerdir, bunun en etkili nedenlerinden birisi Anayurtları ile diyaloglarının zayıflaması olmuştur.

► Hazar Denizinin güneyinden Ortadoğu ve Anadolu yönüne doğru göç edenler yeni ve daha güçlü devletler kurmuşlardır, bu durum Türklerin islamiyeti kabulünden sonra gerçekleşti.


Leave A Reply