Tüy İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Tüy Geçen

0

İçinde tüy kelimesi geçen deyimler ve atasözleri nelerdir? Bu deyimler ve atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Tüy İle İlgili Deyimler

 • “(birinde) şeytan tüyü olmak”
  kendini herkese kolaylıkla sevdirme özelliği bulunmak: Bende şeytan tüyü vardır. -H. R. Gürpınar.
 • ” (birinin) tüyleri diken diken olmak”
  üşümekten veya korkmaktan vücuttaki kılların dipleri kabarıp kıllar dikilmek: Hayret! Bu tür yakıştırmalardan tüylerimin diken diken olduğunu sanırdım. -A. Ağaoğlu.
 • “(birinin) tüylerini diken diken etmek”
  korkutmak, tiksindirmek: Ne vahşi, ne korkunç; insanın tüylerini diken diken eden bir ölü sessizliği var. -O. V. Kanık.
 • “kuş tüyü gibi”
  çok yumuşak (oturacak, yatacak yer).
 • “tüyleri ürpermek”
  kötü bir olay, soğuk, gıcıklanma vb. sebeplerle korku veya tiksinti duymak: Görünce tüyleri ürperir, şeytan görmüş gibi kızar. -Ö. Seyfettin.
 • “tüyüne dokunmamak”
  dokunacak, zarar verecek en ufak bir davranışta bulunmamak.
 • tüy atmak
  hayvan tüyünü değiştirmek.
 • tüy düzmek
  1) hayvanın tüyü düzelmek; 2) tkz. iyi bir yaşayışa kavuştuğunu belirtecek biçimde güzel giyinmek: ‘Akıllı kız Güner, ortaya çıkalı ne kadar oldu, daha dün bir bugün iki, baksana iyice tüyü düzmüş.’ -A. İlhan.
 • (üzerine) tüy dikmek
  tkz. kötü bir durum almış bir işi büsbütün kötü bir duruma sokmak: ‘Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu.’ -S. F. Abasıyanık.
 • üzerine tüy dikmek
  yaşanan durumu veya olayı daha da kötüleştirmek: ‘Ağustos böceklerinin ninnileri, dızdızlarının ahengi sanki bu karanlık gölgelerde saklı haşeratı uyutuyordu.’ -Ö. Seyfettin.
 • tüyüne dokunmamak
  dokunacak, zarar verecek en ufak bir davranışta bulunmamak.

Tüy İle İlgili Atasözleri

 • kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
  kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.
 • yağ yiyen köpek tüyünden belli olur
  durup dururken yaşama düzeyinde bir yükselme olan kişi, kendisinden şüphe edildiği gibi çalıp çırpıyor demektir.

Tüy Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Tüy”
  1. İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar
  “İnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş.” – H. E. Adıvar
  2. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı
  3. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar
 • “tüy atmak ”
  hayvan tüyünü değiştirmek
 • “tüy gibi ”
  çok hafif
 • “tüyleri ürpermek ”
  kötü bir olay, soğuk, gıcıklanma vb. sebeplerle korku veya tiksinti duymak
  “Görünce tüyleri ürperir, şeytan görmüş gibi kızar.” – Ö. Seyfettin
 • “(üzerine) tüy dikmek ”
  kötü bir durum almış bir işi büsbütün kötü bir duruma sokmak
  “Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu.” – S. F. Abasıyanık
 • “tüyleri diken diken olmak ”
  üşümekten veya korkmaktan vücuttaki kılların dipleri kabarıp kıllar dikilmek
  “Hayret! Bu tür yakıştırmalardan tüylerimin diken diken olduğunu sanırdım.” – A. Ağaoğlu
 • “tüyüne dokunmamak ”
  dokunacak, zarar verecek en ufak bir davranışta bulunmamak
 • “tüy düzmek ”
  1. hayvanın tüyü düzelmek
  2. iyi bir yaşayışa kavuştuğunu belirtecek biçimde güzel giyinmek
  “Akıllı kız Güner, ortaya çıkalı ne kadar oldu, daha dün bir bugün iki, baksana iyice tüyü düzmüş.” – A. İlhan
 • “tüylerini diken diken etmek ”
  korkutmak, tiksindirmek
  “Ne vahşi, ne korkunç, insanın tüylerini diken diken eden bir ölü sessizliği var.” – O. V. Kanık
 • “tüy ağırlık”
  Tüy sıklet
 • “tüyü bozuk ”
  Sarışın veya saçı sakalı seyrek (kimse)
 • “kaz tüyü ”
  Kazdan elde edilen, yorgan ve yastık doldurmaya yarayan veya giysi yapımında kullanılan tüy
 • “emici tüyler ”
  Emici kıllar
 • “tüy sıklet ”
  1. 57 kiloda dövüşen boksör, tüy ağırlık
  2. En az kilo ile yarışa sokulan at
  3. Zayıf, çelimsiz (kimse)
 • “ayva tüyü ”
  Vücuttaki ince, sarı tüyler
  “Sarı ayva tüyleriyle kaplı incecik kollarını biraz fazla sıkacak olsam eriyiverecek sanırım.” – H. Taner
 • “kuş tüyü ”
  1.Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
  2. Bu tüylerle doldurulmuş olan
  “Kuş tüyü yastıklı hasır sandalyelere oturdular.” – R. H. Karay
 • “tüytop ”
  Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
 • “devetüyü ”
  1. Deve tüyü rengi, açık kahverengi
  2. Bu renkte olan
  “Sırtına yeni aldığı devetüyü uzun ropdöşambırını geçirdi.” – Y. K. Karaosmanoğlu
 • “tavus tüyü ”
  Erkek tavus kuşunun renkli ve gösterişli tüyü
 • “tüy tüs”
  Tüy
  “Şu yüzünde tüy tüs olmayan, başı açık evrak okuyan delikanlı mı?” – R. H. Karay
 • “deve tüyü ”
  Deveden elde edilen yün, kıl
  “Öyle kabileler var ki çadırları, maşlahları, abaları, heybeleri ve bütün eşyaları deve tüyünden örülmüştür.” – F. R. Atay
 • “bez tüyler”
  Bitkilerde salgı çıkaran tüyler

Leave A Reply